دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

ابراهیم بن محمدباقر


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س دوازدهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: مجلٌَد و مُذهب
اهل بهبهان بود و در حل‌کاری نیز دست داشت. اثر وی: جلد سوخت قرآنی با سوخت قالبی باسمه‌ای طلائی که به خط زیبای نستعلیق رقم "ابراهیم بن محمد باقر" دارد. از خود کتاب که قرآنی به خط محمدبن
علی‌نقی کاتب بهبهانی به سال ۱۱۳۰ق ، است معلوم می‌شود که این جلد در همان سال‌ها و همان شهر به‌دست ابراهیم انجام یافته است.
منبع : مطالب ارسالی