شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

ظریفی تونی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۹۲۸ قمری
محل تولد: تون (فردوس)
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
از شاعران خراسان است و بیشتر ایام عمر را در تون سامان زیست. ظریفی در سرودن شعر ، به‌ویژه قصیده ، استاد بود. از او است:
جهان اگرچه به اسباب بی‌شمار خوش است
زهر چه هست به‌عالم ، وصال یار خوش است
منبع : مطالب ارسالی