دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

دولت و پدیده قدرت از منظر واقع گرایی سیاسی


دولت و پدیده قدرت از منظر واقع گرایی سیاسی
دولت برترین و اصلی ترین نهاد واجد قدرت عمومی و سیاسی است. از سویی نظریه «واقع گرایی سیاسی» با محوریت بخشی به پدیده قدرت و « آموزه زور» از دیرپاترین و قوی ترین نظریه ها، در عرصه علم سیاست و روابط بین الملل است. در این مقاله، سعی شده است بر اساس بحث تفصیلی از گفتمان ها، نظریه ها و وجوه مختلف دولت، این نهاد، به همراه پدیده قدرت، از منظر واقع گرایی سیاسی و پاره ای از نظریه های اندیشمندان مخالف و موافق این نحله، مانند افلاطون، سن اگوستین و ماکیاول، مورد بررسی قرار گیرد.
بهرام اخوان کاظمی
منبع : پایگاه اطلاعات علمی