دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

خلیل - محمدخلیل قاینی اصفهانی


جنسیت: مرد
نام پدر: محمد اشرف
تولد و وفات: ( ... - ۱۱۳۶) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: فقیه ، فیلسوف ، مدرس ، متکلم و حکیم
در اصفهان از حوزۀ درس آقا رضا خوانساری و برادر او ، آقا جمال‌الدین خوانساری استفاده نمود. وی مدتی در حوزۀ علمیۀ اصفهان فلسفه ، کلام ، کتب ابن سینا و کتب خواجه نصیر را تدریس کرد. سید اسدالله بن علی‌‌‌‌رضا حسینی و سید نعمهٔالله جزائری و امیر محمد صالح قزوینی از شاگردان وی بودند. پس از فتنۀ افغان در ۱۱۳۴ ق به قزوین مهاجرت کرد و در همان‌جا درگذشت و کلمۀ الظهر ماده تاریخ وفات او می‌باشد. از آثار وی: "الآلهیهٔ" یا "نورالبصر بحل مسألهٔالجبر و القدر" ، شرح رساله "نفی‌الجبر و التفویض و اثبات‌الامر بین‌الامرین" امام هادی (ع) مذکور در "تحف‌العقول"؛ "شرح حدیث عمرا‌ن‌الصابی"؛ "الرد علی‌النصاری"؛ "البداء"؛ حاشیه بر "شرح‌الاشارات" خواجه نصیر طوسی.
منبع : مطالب ارسالی