جمعه, ۲۵ خرداد, ۱۴۰۳ / 14 June, 2024
مجله ویستا

حدیث خانواده


حدیث خانواده
▪ امام صادق علیه السلام:
بدان که جوان خوش اخلاق،کلید خوبی ها و قفل بدی هاست و جوان بداخلاق،قفل خوبی ها وکلید بدی هاست.
منبع: امالی طوسی، ص ٣٠٢، ح ٥٩٨
منبع : روزنامه خراسان