دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

آرگونومی و شرایط کاری زنان


آرگونومی و شرایط کاری زنان
«آرگونومی» علمی است که طراحی ابزار و وسایل مورد نیاز برای کار و زندگی انسان را مطالعه می کند.«مهندسی انسانی » در واقع به مناسب سازی ابزار و محیط کار و زندگی با تواناییها و نیاز های انسان می پردازد.طراحی میز و صندلی و سایر ابزارها و وسایل کاری و نیز بهبود شرایط کاری از این جمله اند.
با افزایش تعداد زنان شاغل ‌، نگرانی در مورد سلامتی و امنیت آنها نیز افزایش می یابد .علاوه برخطرات ابتدایی برای همه کارگران ، مواردی خاص سلامتی و ایمنی کارکنان زن وجود دارد که موانعی برای ورود و باقی ماندن زنان درمحیط کارایجاد می کند.بهبود شرایط کار برای زنان در مشاغل مختلف علاوه بر تامین سلامتی و امنیت تلاشی در جهت جذب و نگهداری زنان شاغل است .هر سازمانی قبل از استخدام نیروی کار زن باید مطمئن شود که محیط کار برای آنها مناسب است.
امروزه حدود ۶۰ درصد از زنان بالای ۱۶ سال به کارهای مختلف اشتغال دارند . زنان تقریبا ۴۴ درصد از نیروی کار و ۳۳درصد از آسیب دیدگان در کار را تشکیل می دهند . توجه به تفاوت ها در ابعاد بدن زنان و مردان برای طراحی ابزار و محل کار و سایر شرایط کاری یکی از وظایف مهم ارگونومیست هاست.
میلاد سیدکلان