جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

برای طلوع پیامبر مهربانی ها گلباران


برای طلوع پیامبر مهربانی ها گلباران
بردل زمین افتاد
جای پای پیغمبر
شد کویر گلباران
با دعای پیغمبر
او نبود و این دنیا
غصه دار و غمگین بود
شوره زار و خار غم
حاصل زمین این بود
آمد او به این دنیا
مثل چشمه زمزم
با سلام او واشد
چشم غنچه ها، کم کم
منبع : روزنامه کیهان