پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

۱ بهمن ـ ۲۱ ژانویه ـ تیراندازی به حسنعلی منصور نخست وزیر وقت در میدان بهارستان و مرگ او


۱ بهمن ـ ۲۱ ژانویه ـ تیراندازی به حسنعلی منصور نخست وزیر وقت در میدان بهارستان و مرگ او
در این روز در سال ۱۳۴۳ ( ۲۱ ژانویه ۱۹۶۵ ) حسنعلی منصور نخست وزیر وقت پس از پیاده شدن از خودرو نخست وزیری در میدان تاریخی بهارستان مقابل در ورودی مجلس برای ورود به آن هدف سه گوله قرار گرفت و چهار روزبعد در بیمارستان پارس در گذشت و محمد بخارایی كمی پایین تر از مسجد سپهسالار در پیاده رو به اتهام تیراندازی به منصور دستگیر شد. هفتاد روز پس از این رویداد ، در كاخ مرمر به سوی شاه نیز تیراندازی شد .
چند ساعت پس از انتقال منصور به بیمارستان، شاه وزیر دارایی و دوست نزدیك او امیر عباس هویدا را به ریاست موقت شورای وزیران بر گزید كه پس از درگذشت منصور جای وی را گرفت و نخست وزیر شد. در پی تیر اندازی به منصور ، سر لشكر حسن پاكروان رئیس وقت ساواك جای خود را به سپهبد نعمت الله نصیری داد ( تفصیل این جا به جایی را بانو فاطمه پاكروان بیان داشته كه در قسمت تاریخ شفاهی ایران در دانشگاه هاروارد محفوط است ) . از بسیاری از نوشته ها چنین بر می آید كه انگیزه قتل حسنعلی منصور عمدتا به سبب تصویب قانون مصونیت قضایی نظامیان امریكایی در ایران بوده است . نخست وزیری منصور ده ماه و چهارده روز طول كشید . علی منصور پدر حسنعلی هم در زمان رضا شاه نخست وزیر ایران بود . حسنعلی منصور كه موسس حزب ایران نوین بود قبلا دبیر شورای عال اقتصاد بود.
چند روز پس از درگذشت منصور ، شاه شدیدا سیاست انگلستان را به باد انتقاد گرفت . پاره ای از مفسران با توجه به انتقاد شاه از انگلستان حدس زده بودند كه ممكن است رقابت پنهانی انگلستان و آمریكا در ایران به مرگ منصور انجامیده باشد ، زیرا در هواداری منصور از سیاست آمریكا تردید وجود نداشت.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز