شنبه, ۳۰ تیر, ۱۴۰۳ / 20 July, 2024
مجله ویستا

تراشکار درجه ۱ CNC


تراشکار درجه ۱ CNC
● معرفی
تراشکار درجه ۱ CNC کسی است که علاوه بر مهارت تراشکاری درجه ۲ CNC از عهده نقشه کشی، شناخت مواد، سخت کاری، برنامه نویس CNC از طریق سیستم MDI ، بکارگیری PC در برنامه نویسی CNC و تراشکاری کلیه قطعات در انواع فرم تا دقت ۰۲/۰ میلیمتر را دارد.
● نمونه وظایف
۱) وسایل کامل نقشه کشی
۲) توانایی تراشیدن انواع مخروط های داخلی و خارجی با دقت به دقیقه
۳) توانایی تراشیدن انواع پیچ و مهره های میلیمتری و اینچی با گام ثابت و متغیر
۴) توانایی قرینه سازی قطعات نسبت به محور
۵) قلاویز کاری قطعات با دستگاه تراش CNC
۶) توانایی فرم تراش قطعات مدور با ماشین تراش CNC
۷) توانایی خواندن نقشه های مرکب
۸) توانایی ترسیم اجسام تو خالی
منبع : شبکه رشد