چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

هورمون‌های تیروئید


این هورمون‌ها دارای اثرهای کاتابولیک و آنابولیک است، از این‌رو در متابولیسم طبیعی رشد و نمو دخالت دارند. یک سیستم پس‌نورد که شامل هیپوتالاموس، هیپوفیز قدامی و تیروئید است، به‌طور طبیعی سطح هورمون تیروئیدی را در گردش خون تنظیم می‌کند.
جذب خوراکی لووتیروکسین، به‌ویژه اگر همراه غذا مصرف شود ناقص و متغیر است و به‌طور متوسط ۷۵ ـ ۵۰ درصد است ـ اتصال این داروها به پروتئین خیلی زیاد است.
۱) هورمون‌های تیروئید به‌عنوان جانشین، در درمان کمبود هورمون تیروئید (کم‌کاری تیروئید) با هر علتی و نیز برای گواتر ساده و التهاب لنفوسیتیک مزمن تیروئید مصرف می‌شوند. لووتیروکسین داروی انتخابی برای درمان کم‌کاری مادرزادی تیروئید می‌باشد، ۲) هورمون‌های تیروئید برای جلوگیری از رشد گواتر و نیز جلوگیری از اثرهای گواترزائی سایر داروها به‌کار می‌رود. ۳) هورمون‌های تیروئید در درمان کارسینوم وابسته به تیروتروپین غده تیروئید استفاده می‌شوند. [۱۱]

۱۱ـ داروهای ژنریک ایران ـ گروه پزشکان
منبع : مطالب ارسال شده