شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

اطلاعات جامع در باره زحل


اطلاعات جامع در باره زحل
زحل ششمین سیاره از خورشید درمنظومه شمسی ما می باشد . آن دومین سیاره بزرگ است . (مشتری بزرگترین می با شد) آن حلقه هایی زیبا ییدارد كه از تكه های یخ (تعدادی سنگ)ساخته شده و به اندازه یك ناخن از اندازه یك ماشین گسترش یافته اند زحل بیشتر از همه از هیدروژن و گاز هلیم تشكیل یافته است زحل بدون استفاده از تلسكوپ قابل مشاهده می باشد اما یك تلسكوپ با توان پایین برای دیدن حلقه های آن مورد نیاز است.
● اندازه و شكل
زحل حدود ۷۴،۸۹۸ مایل ( ۵۳۶ ، ۱۲۰ كیلو متر ) است ( در خط استوا روی ابر ) آن حدود ۴/۹ زمان قطر زمین می باشد ۷۶۴ زمین می توانست داخل یك زحل گود جای شود زحل تخت ترین سیاره در منظومه شمسی می باشد آن یك قطر استوایی ۷۴،۸۹۸ مایلی ( ۵۳۶ ، ۱۲۰ كیلو متری ) و یك قطر قطبی ۵۶۰ / ۶۷ مایلی ( ۷۲۸ ، ۱۰۸ كیلو متری ) دارد ده در صدی شكل تخت زحل شاید توسط چرخش سریع آن و تراكم گازی شكلش به وجود آمده است .
● حلقه ها
حلقه های زیبای زحل از زمین تنها توسط تلسكوپ قابل دید می باشند آنها اولین بار توسط گالیله در قرن هفدهم مشاهده شدند.
حلقه های زحل از تكه های یخ ( تعدادی سنگ) ساخته شده است به اندازه ناخن از اندازه یك ماشین گسترش یافته اند بنابراین حلقه ها بسیار وسیع هستند ( تقربیاً ۱۸۵۰۰۰ مایل = ۳۰۰۰۰۰كیلو متر ) آنها خیلی نازك می باشند ( حدود ۶/۰ مایل =۱ كیلو متر ) .
● جرم ، جاذبه و چگالی
جرم زحل حدود ۱۰۲۶*۶۹/۵ كیلوگرم است بنا براین آن ۹۵ بار از جرم زمین می باشد جاذبه زحل تنها ۰۸/۱ دفعه از جاذبه زمین است به این دلیل زحل یك سیاره بزرگ است .
(نیروی جاذبه ای یك سیاره كه بر روی یك سطح سیاره به كار گرفته می شود متناسب با جرمش و عكس شعاع آن می باشد ) یك شخص ۱۰۰ پوندیتنها روی زحل ۱۰۸ پوند وزن دارد زحل تنها سیاره ای در منظومه شمسی می باشد كه چگال كمتری از آب دارا می باشد زحل اگر یك جرمی از آب به اندازه كافی وجود داشت روی آب شناور بود .
● طول یك روز و یك سال در زحل
هر روزی در مریخ ۲، ۱۰ ساعت در زمین در بر می گیرد یك سال مریخ ۴۶،۲۹ سال زمین می باشد آن در طی ۴۶، ۲۹ سال زمین ، خورشید را یكبار دور می زند .
● مدار و فاصله از خورشید
زحل۵۳۹/۹ ای یو در میانگین از خورشید می باشد و حدود ۳۰/۹ بار دور از خورشید از زمین است در اپهلیون ( مكانی در مدارش جایی كه زحل نسبت به خورشید دورتر ین می باشد ) زحل ۰۰۰،۰۰۰،۱۰۵۰۳ كیلو متر از خورشید قرار دارد در پریهلیون ( مكانی در مدارش جایی كه زحل نسبت به خورشید نزدیكترین می باشد ) زحل ۰۰۰،۰۰۰،۳۴۸، ۱ كیلو متر از خورشید قرار دارد.
‌● درجه حرارت زحل
درجه حرارت زحل ( در بالای ابر ) ۸۸ لكیوین ( ۱۸۵ – درجه سانتی گراد و۲۹۰ – فارنهایت ) می باشد.
● ماهها
زحل دارای دوجین از ماه می باشد ( ۳۳كشف شده در آگست ۲۰۰۴ ) آن ۱۸ ماه نامگذاری شده دارد شامل تیتان ( بزرگترین ) هییا ، آی اپتس ، دایون ، تیتس ، سنلادوس ، میماس ،هی پرین ، فواپ جانوس ، اپی مدس ، پاندورا ، پرامتس هلن ، تلستو ، اطلس ، كالیپسو وپن ( كوچكترین ماه زحل نامگذاری شده است ) می باشد در ابتدا یك دوجین دیگر هم ملاحظه شده است ( اما هنوز نامگذاری نشده است ) برای اطلاعات بیشتر در مورد ماههای زحل ، اینجا را كیلیك كنید .
● بازدید فضا پیما
زحل توسط پیونر ۱۱ ( در ۱۹۷۹ ) و توسط ویاگر ۱ ویاگر ۲ كاسینی دیده شده است .یك فضا پیما برای بخش حلقه های زحل نامگذاری شده است و آن در این راه می باشد و در سال ۲۰۰۴ خواهد رسید
منبع : سازمان آموزش و پرورش استان خراسان