جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا


طوطی اصفهان


طوطی اصفهان
نویسنده : ابراهیمی، حسین,فلد، فردریک
شابک : ۹۶۴-۴۳۲-۲۷۵-۴
رده دیویی : ۸۳۳.۹۱۴
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۱۳
تعداد صفحه : ۴۸
نوبت چاپ : ۴