شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا

روزجهانی


روزجهانی
سرزمین فلسطین، همواره میدان نبردهای نابرابر و صحنه ظهور ستیز مستكبران جهان با ملتی مظلوم و ستمدیده بوده است. نبرد نابرابر در راستای مبارزه امپریالیسم و صهیونیسم با حقوق ملت فلسطین و با اصل عدالت، داستان سرزمینی بدون ملت برای ملتی بدون سرزمین نیست، بلكه بیانگر تراژدی غمبار و تأثربرانگیز مدنیت غرب و دكترین سلطه در آغاز هزاره سوم میلادی است كه در آن تمام قدرتمندان جهان امروز با به كارگیری همه امكانات مادی برای جایگزینی هویت جعلی صهیونیسم و ماهیت مجهول اسرائیل به جای هویت واقعی و حقیقی ملت مسلمان تلاش كرده و می كنند.
مسأله فلسطین مربوط به ملت فلسطین یا مرتبط با جهان عرب یا حتی متعلق به جهان اسلام نیست، بلكه سلطه گران با سیطره تفكر صهیونیسم بر جهان قصد دارند روند حركت آینده بشر را به نفع خود تغییر دهند. تثبیت حاكمیت رژیم صهیونیستی بر فلسطین، اثبات كننده حاكمیت ظلم و زور بر جوامع بشری است.
جلوگیری از روند رو به رشد این سلطه گری بود كه امام خمینی را واداشت تا مسأله فلسطین و روز قدس را مسأله ای جهانی بنامد. ایشان احیای روز قدس را برابر احیای اسلام و حیات اسلام در سراسر جهان می نامند و مخالفت با روند حاكمیت آمریكا و اسرائیل را در رأس مخالفت با دشمنان اسلام معرفی می كنند. آنچنان كه در پیام روز قدس خود در ۲۵/۵/۵۸ آورده اند:
روز قدس، یك روز جهانی است. روزی نیست كه فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستكبرین است، روز مقابله ملت هایی هست كه در زیر فشار ظلم آمریكا و غیرآمریكا بودند، در مقابل ابرقدرت هاست، روزی است كه باید مستضعفین مجهز بشوند در مقابل مستكبرین و دماغ مستكبرین را به خاك بمالند، روزی است كه بین منافقین و متعهدین امتیاز خواهد شد. متعهدین این روز را روز قدس می دانند و عمل می كنند به آنچه باید بكنند و منافقین، آنهایی كه با ابرقدرت ها در زیر پرده آشنایی دارند و با اسرائیل دوستی، در این روز بی تفاوت هستند یا ملت ها را نمی گذارند كه تظاهر كنند. روز قدس، روزی است كه باید سرنوشت ملت های مستضعف معلوم شود. باید ملت های مستضعف اعلام وجود بكنند در مقابل مستكبرین، باید همان طور كه ایران قیام كرد و دماغ مستكبرین را به خاك مالید و خواهد مالید، تمام ملت ها قیام كنند و این جرثومه های فساد را به زباله دان ها بریزند.
روز قدس، روزی است كه باید این دنباله روهای رژیم سابق در ایران و آن توطئه چین های رژیم فاسد و ابرقدرت ها در سایر جاها خصوصاً در لبنان، تكلیف خودشان را بدانند، روزی است كه باید همت كنید و همت كنیم كه قدس را نجات بدهیم و برادران لبنانی را از این فشارها نجات بدهیم، روزی است كه باید تمام مستضعفین را از چنگال مستكبرین بیرون بیاوریم، روزی است كه باید جامعه مسلمین، همه، اظهار وجود بكنند و هشدار بدهند به ابرقدرت ها... روز قدس، روزی است كه باید به همه ابرقدرت ها هشدار داد كه باید دست خود را از روی مستضعفین بردارید و سرجای خود بنشینید. اسرائیل، دشمن بشریت، دشمن انسان، كه هر روز غائله ایجاد می كند و برادرهای ما را در جنوب لبنان به آتش می كشد، باید بداند كه دیگر ارباب های او رنگی ندارند در دنیا و باید انزوا اختیار كنند، طمع ها را از ایران باید قطع كنند، دست های آنها باید از همه ممالك اسلامی قطع شود، عمال آن در همه ممالك اسلامی باید كنار بروند. روز قدس، روز اعلام یك چنین مطلبی است، اعلام این است به شیاطینی كه ملت های اسلام را می خواهند كنار بگذارند و ابر قدرت ها را به میدان بیاورند. روز قدس، روزی است كه قطع آمال آنها را بكند و به آنها هشدار بدهد كه گذشت آن زمان ها.
امام(ره) روز قدس را روز احیای حزب مستضعفان در هر جای جهان می نامد: من امیدوارم كه یك حزب به اسم حزب مستضعفین در تمام دنیا بوجود بیاید . ایشان روز قدس را روز تكثیر انقلاب اسلامی به عنوان نمونه ای در سطح وسیع تری در تمام قشرها می داند. نمونه ای كه ظهور پیروزی آن را باید در پیروزی اخیر حزب الله لبنان جست،چرا كه مردم دنیا به خوبی دریافتند كه اندیشه های امام خمینی موجب قدرتمند شدن مظلومان عالم در مقابل زورگویان می شود و این تفكر امام است كه حتی سال ها پس از رحلت از این جهان، همچنان پرچمدار موضوع فلسطین بوده و طرفداران اندیشه های او، بهترین حامیان واقعی مردم فلسطین هستند. آنچنان كه خود در برافراشته كردن پرچم انقلاب اسلامی در سراسر كشور ها می گوید: اكنون كه نمونه ای از پیوند مستضعفین در بلاد مسلمین تحقق پیدا كرد، این نمونه باید به یك سطح وسیع تری در تمام قشرهای انسان های تاریخ تحقق پیدا كند به اسم حزب مستضعفین كه همان حزب الله است و موافق اراده خدای تبارك و تعالی است كه مستضعفین وارث ارض باید بشوند. (صحیفه نور- جلد ۸، ص ۲۵۰)
محمد رضا اسدزاده
منبع : روزنامه همشهری