جمعه, ۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 June, 2024
مجله ویستا

۲۵ خرداد سال ۱۳۳۸ ـ اعدام مهندس علوی به خاطر کمونیست بودن!


بامداد ۲۵ خرداد سال ۱۳۳۸ مهندس محمد علوی از اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست توده اعدام شد. وی در محکمه نظامی تهران به اعدام محکوم شده بود. حزب توده از بهمن ماه ۱۳۲۷ که در دانشگاه تهران به سوی شاه تیراندازی شد غیر قانونی اعلام شده بود، اما در دوران حکومت دکتر مصدق عملا فعالیت آزاد داشت و در سال ۱۳۳۳ پس از کشف سازمان نظامی گسترده آن و اعدام بسیاری از اعضای این سازمان، زیر زمینی شده بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز