چهارشنبه, ۳۰ خرداد, ۱۴۰۳ / 19 June, 2024
مجله ویستا

۱۳شهریور ۱۳۸۶ ــ ۴ سپتامبر ــ نویسنده ای که ۲۲۰ داستان نوشت


۱۳شهریور ۱۳۸۶ ــ ۴ سپتامبر ــ نویسنده ای که ۲۲۰ داستان نوشت
ژرژ سیمنون نویسنده فرانسوی که ۲۲۰ داستان نوشت چهارم سپتامبر سال ۱۹۸۹ در گذشت. داستانهای او که به ۵۱ زبان ترجمه شده اند تا سال ۲۰۰۰ تیراژی برابر ۵۰۰ میلیون نسخه داشتند و به همین لحاظ است که برخی وی را داستان نگار اول قرن ۲۰ می خوانند. هشتاد و چهار داستان او زمینه پلیسی داشته اند. وی که در بلژیک به دنیا آمده و ۸۶ عمر کرده بود پس از پیدایش ضبط صوت پرتابل، همیشه یکی از آنها را حتی در اطاق خواب با خود داشت تا سوژه ها و ماجراهایی را که دفعتا به خاطرش می رسید ضبط کند تا فراموشش نشوند. سیمنون می گوید که نباید مقید بود که یک داستان بیش از ۱۵۰ صفحه چاپی باشد، با هر اندازه باید آن را به دست چاپ سپرد، ولی هر داستان باید درسی بیاموزد که راهنمای مردم قرار گیرد و گرنه نوشتن آن کاری عبث است. وی بلند نویسی را از کارهای نویسندگان آمریکایی دانسته است که می خواهند بزرگی کار خود را از حجم کتاب نشان دهند و ناشر نیز بر همین پایه بهای فروش را تعیین می کند. حجم مطلب دلیل خوبی محتوا نیست و مردم معاصر وقت زیاد برای خواندن لفاظی نویسنده را ندارند.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز