پنجشنبه, ۳۱ خرداد, ۱۴۰۳ / 20 June, 2024
مجله ویستا

سودیوم کلوراید (شستشو دهنده)


محلول کلرور سدیم ۹% محلولی استریل و آپیروژن است که به‌طور مکانیکی اثر تمیزکنندگی خود را اعمال می‌کند. این محلول برای شستشوی حفرات بدن، بافت‌ها یا زخم‌ها و نیز آب کشیدن و خیسانیدن لباس‌ها و پوشش‌هائی که در جراحی بکار می‌روند، وسایل و نمونه‌های آزمایشگاهی بکار می‌رود. همچنین، این محلول برای رقیق کردن یا به‌عنوان عامل داروهائی که برای شستشو بکار می‌روند یا سایر فرآورده‌های داروئی مصرف می‌شود.
منبع : مطالب ارسال شده