دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

ترمیامترن Triamterene _ H


این دارو به‌عنوان مدر و پایین آورنده فشار خون، بر روی لوله‌های کلیوی اثر کرده و تبادل یونی سدیم با پتاسیم را مهار می‌کند که این امر منجر به افزایش دفع آب و سدیم و احتباس پتاسیم می‌شود.
تریامترن ـ اچ به‌عنوان داروی کمکی در درمان زیادی فشار خون اولیه، به‌ویژه در مواردی که نیاز به یک مدر نگهدارندهٔ پتاسیم باشد، تجویز می‌شود.
منبع : مطالب ارسال شده