یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

جاسوزنی مشبک


جاسوزنی مشبک
● وسایل‌ لازم‌
- یک‌ قطعه‌ پارچه‌ تافته‌
- یک‌ قطعه‌ پارچه‌ طلایی‌
- یک‌ قطعه‌ پارچه‌ برای‌ آستر
- چهار قطعه‌ پارچه‌ نمدی‌ یا فُتر
- قیچی‌ زیگزاگ ‌بـُر دگمه‌
دوخت‌ این‌ جاسوزنی‌ زیبا برخلاف‌ ظاهر پیچیده‌ آن‌ بسیار آسان‌ است.از این‌ روش‌ تکه ‌دوزی‌ می ‌توانید برای‌ تهیه‌ روتختی، روکش‌ لحاف‌ و کوسن‌ و بسیاری‌ موارد دیگر استفاده‌ کنید.
● روش‌ دوخت‌
هشت‌ قطعهِ مربع ‌شکل‌ از پارچه‌ تافته‌ به‌ ابعاد دو برابر اندازهِ مورد نظر برای‌ کل‌ تکه‌ دوزی‌ ببرید. دقت‌ کنید مربع‌ها را از راه‌ پارچه‌ برش‌ دهید. لبه ‌های‌ هر قطعه‌ را به‌ زیر تا بزنید و اتو کنید.
۱) با قرار دادن‌ گوشه‌های‌ مقابل‌ هر مربع‌ روی‌ یکدیگر و تا کردن‌ آن، نقطه‌ مرکزی‌ مربع‌ها را پیدا کنید.
۲) هر یک‌ از گوشه ‌های‌ مربع‌ها را به‌ طرف‌ مرکز تا کنید، فشار دهید و سنجاق‌ بزنید.
۳) یک‌ بار دیگر هر یک‌ از گوشه‌های‌ مربع‌ها را به‌ طرف‌ مرکز تا کنید، سنجاق‌ بزنید و سپس‌ گوشه‌ ها را در نقطه‌ مرکزی‌ با یک‌ بخیه‌ کوچک‌ محکم‌ کنید.
۴) دو عدد از مربع‌ها را به‌ صورتی‌ که‌ پشت‌ آنها روی‌ یکدیگر قرار بگیرد در دست‌ بگیرید و آنها را از ضلع‌ بالایی‌ پس‌دوزی‌ و به‌ هم‌ متصل‌ کنید. به‌ همین‌ ترتیب‌ دو مربع‌ دیگر نیز به‌ آنها اضافه‌ کنید تا یک‌ ردیف‌ چهارتایی‌ تشکیل‌ شود. چهار مربع‌ باقیمانده‌ را نیز به‌ روش‌ بالا به‌ هم‌ بدوزید و سپس‌ دو ردیف‌ چهارتایی‌ را به‌ یکدیگر متصل‌ کنید.
۵) فاصله‌ یک‌ گوشه‌ تا مرکز یکی‌ از مربع‌ها را اندازه‌ بگیرید. ده‌ مربع‌ به‌ ابعاد هم ‌اندازه‌ با فاصله‌ به‌ دست ‌آمده‌ از پارچه‌ طلایی‌ ببرید. هر قطعه‌ را بچرخانید و به‌ شکل‌ یک‌ لوزی‌ روی‌ مربع‌ ها قرار دهید، به‌ صورتی‌ که‌ گوشه‌ هر یک‌ از لوزی‌های‌ طلایی‌ در مرکز یک‌ مربع‌ قرار گیرد. پارچه‌ های‌ طلایی‌ را با سنجاق‌ در جای‌ خود ثابت‌ کنید. برای‌ پوشاندن‌ لبه‌ های‌ پارچه‌ طلایی، لبه‌های‌ پارچه‌ تافته‌ را روی‌ آنها تا بزنید و با پس‌ دوزی‌ در جای‌ خود ثابت‌ کنید. این‌ کار را ادامه‌ دهید تا تمام‌ لبه‌ های‌ پارچه‌ طلایی‌ پوشانده‌ شوند.
۶) از پارچه‌ آستری‌ قطعه ‌ای‌ به‌ اندازه‌ پارچه‌ تکه‌ دوزی ‌شده‌ به ‌علاوهِ نیم ‌سانتیمتر برای‌ جای‌ دوخت، از هر طرف‌ ببرید. لبه‌های‌ پارچه‌ آستری‌ را به‌ زیر تا بزنید و اتو کنید. پشت‌ آستری‌ را روی‌ پشت‌ پارچه‌ تکه‌ دوزی‌ شده‌ قرار دهید و لبه‌ آنها را با پس ‌دوزی‌ به‌ هم‌ متصل‌ کنید. یک‌ دگمه‌ در وسط‌ یکی‌ از اضلاع‌ کوتاه‌ تر پارچه‌ و یک‌ حلقه‌ پارچه ‌ای‌ در ضلع‌ مقابل‌ آن‌ بدوزید. پارچه‌ نمدی‌ یا فـُتر را در قطعات‌ هم ‌اندازه‌ با پارچه‌ تکه‌ دوزی ‌شده‌ ببرید و لبه‌ این‌ قطعات‌ را با قیچی‌ زیگزاگ ‌بـُر مدل‌ دهید. پارچه‌ها را روی‌ سطح‌ زیرین‌ پارچه‌ تکه ‌دوزی ‌شده‌ قرار دهید و آنها را به‌ صورت‌ خط‌ افقی‌ در وسط‌ به‌ یکدیگر بدوزید.
منبع : تبیان