یکشنبه, ۳۱ تیر, ۱۴۰۳ / 21 July, 2024
مجله ویستا

زین‌الدین سعید طائی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )س ششم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: شاعر
وی از شاعران اواخر عهد سلجوقیان بود که عوفی از او به‌عنوان "الحکیم‌الکامل" و لقب زین‌الشعراء یاد کرده است. از وی قصیدهٔ معروفی به جا مانده که نموداری روشن از یأس و ناامیدی گوینده است. این قصیده که از امهات قصاید فارسی به شمار می‌آید چنین آغاز می‌شود.
غم مخور ای دوست ، کاین جهان بنماند
هر چه تو می‌بینی آن چنان بنماند
منبع : مطالب ارسالی