یکشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 16 June, 2024
مجله ویستا

آیا میدانستی ؟


● آیا میدانستی ۵۰ درصد جمعیت جهان هیچگاه در طول حیات خود از تلفن استفاده نکرده است؟
● آیا میدانستی که مزه سیب، پیاز و سیب زمینی یکسان میباشد و تنها بواسطه بوی آنهاست که طعم های متفاوتی می یابند؟
● آیا میدانستی که آدولف هیتلر گیاهخوار بوده است؟
● آیا میدانستی سالانه ۵۰۰ فیلم در امریکا و ۸۰۰ فیلم در هند ساخته میگردد؟
● آیا میدانستی که فیلها قادرند روزانه شصت گالن آب و دویست و پنجاه کیلوگرم یونجه مصرف کنند؟
● آیا میدانستی قلب انسان بطور متوسط صد هزار بار در سال میتپد؟
● آیا میدانستی که یک کوه آتشفشان قادر است ذرات ریز و گرد و غبار را تاارتفاع پنجاه کیلوکتری به فضای اطراف پرتاب کند؟
● آیا میدانستی که کانگوروها قادرند ۳ متر به سمت بالا و ۸ متر به سمت جلوبپرند؟
● آیا میدانستی بزرگترین مجسمه بودا در چین قرار دارد که بلندای آن چهارصد و شانزده متر و پهنای آن شصت و هشت متر میباشد؟


منبع : parsplanet
منبع : ارجان نت