جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

ناصر ماجدی


ناصر ماجدی
جنسیت: مرد
نام پدر: سیدنصرالله
تولد و وفات: (۱۳۱۴ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران
شهرت علمی و فرهنگی: خوشنویس
دوران کودکی را در زادگاه خود به تحصیل دوره ابتدائی گذرانده و به علت تأمین معاش ناگزیر در بازار مشغول کار شده و شب‌ها به تحصیلات خود تا کلاس ششم متوسطه ادامه داده و فارغ‌التحصیل گردید. از سال ۱۳۳۵ از تبریز به تهران عزیمت و مدتی در مدارس ملی به آموزگاری اشتغال ورزید و چون از طفولیت به ذوق خود در رشته خطاطی پی برده بود در کلاس آزاد خوشنویسی هنرهای زیبا نام‌نویسی و شرکت کرده و توفیق یافت هنر موردعلاقه خود را که قبلاً در دوران تحصیلی ممارست نموده بود دنبال نماید. سالی چند در این کلاس از محضر فیاض خوشنویسان جلیل بوذری و کاوه کسب فیض نمود. نسخ، ثلث، طغرا و شکسته را از ابراهیم بوذری فراگرفت علی اکبر کاوه خط نستعلیق را به وی آموخت و در این قلم نیز از تجربه و تعلیم استاد بوذری نیز بهره فراوان برده به‌طوری‌که ماجدی خود در تحریر خطوط مختلف خطاطی شایسته گردید و مدرک هنری بدو اعطاء شد.
منبع : مطالب ارسالی