دوشنبه, ۷ خرداد, ۱۴۰۳ / 27 May, 2024
مجله ویستا

دنیای اینترنت‌


دنیای اینترنت‌
امروز اینترنت یكی از اصلی‌ترین وسایل ارتباطات جمعی است كه می‌تواند اخبار و اطلاعات را در كوتاه‌ترین زمان ممكن به دورترین نقطه جهان مخابره كند. بنابراین هر‌چه تعداد كاربران در یك كشور بیشتر باشد آن كشور پیشرفته‌تر به حساب می‌آید. به گزارش مركز آمار اینترنت ورلد در سال ۲۰۰۵میلادی كشورهای ایالات متحده آمریكا، چین، ژاپن، آلمان، هند، انگلیس، كره‌جنوبی، ایتالیا، فرانسه و روسیه ۱۰ كشوری هستند كه بیشترین شمار كاربران را دارند.
آمریكا بیشترین و هند كمترین‌ كاربران اینترنت را دارند.
پس از روسیه، كشورهای كانادا، برزیل، اندونزی، اسپانیا، استرالیا، مكزیك، تایوان، هلند، لهستان و مالزی بیشترین شمار كاربران را دارند و رتبه ۱۰ تا ۲۰ را دارند. این ۲۰ كشور در مجموع ۷۲۷میلیون و ۹۲۸هزار كاربر دارند كه ۹/‌۸۱ درصد از كل كاربران جهان را تشكیل می‌دهد. به گزارش مركز آمار اینترنت در ایالات متحده آمریكا ۸/۶۷درصد از كل مردم از اینترنت استفاده می‌كنند كه این تعداد ۲۰۰میلیون و ۹۳۴هزار نفر را تشكیل می‌دهد.
ایالات متحده آمریكا ۶/۲۲درصد از كل كاربران اینترنت جهان را دارد. پس از آمریكا كشور چین با داشتن ۶/۱۰درصد از كل كاربران جهان، رتبه دوم را از آن خود كرده است. در این كشور ۹۴میلیون نفر كاربر اینترنت وجود دارد كه تنها ۳‌/‌۷درصد از كل جمعیت این كشور است. جمعیت زیاد این كشور باعث شده است تا علی‌رغم نفوذ كم اینترنت میان جمعیت یك میلیارد و سیصد نفری این كشور بازهم شمار كاربرانش رتبه دوم را در جهان به خود اختصاص دهد. كشور ژاپن با داشتن ۶۷ میلیون و ۶۷۸ هزار نفر كاربر سومین رتبه را دارد. به‌طوركلی ۸/۵۲ درصد از كل جمعیت كشور ژاپن كاربر اینترنت هستند و این عده ۶/۷درصد از كل كاربران جهان را تشكیل می‌دهند. آلمان كه از نظر شمار كاربران رتبه چهارم را دارد، ۲/‌۵ درصد از كل كاربران جهان را در خود جای داده است. در این كشور ۵۶ درصد از مردم از اینترنت استفاده می‌كنند كه نسبت خوبی برای این كشور محسوب می‌شود. در میان تمامی كشورهای مورد بررسی نسبت كاربران به جمعیت كشور درایالات متحده آمریكا از همه بیشتر است و كشور هند هم كم‌ترین نسبت كاربران را به كل جمعیت خود دارد.
دلیل قرارگرفتن هند در رتبه پنجم جمعیت زیاد این كشور است. هند جمعیتی بالغ بر یك میلیارد نفر دارد كه تنها ۶/۳ درصد از آن‌ها یعنی حدود ۳۹ میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌كنند، هند ۴/۴ درصد از كل كاربران جهان را دارد.
كشورهای انگلیس، كره جنوبی و ایتالیا به ترتیب ۴درصد، ۶/۳درصد و ۲/۳درصد از كل كاربران اینترنت جهان را دارند در حالی‌كه ۷‌/‌‌۵۸ درصد از كل جمعیت انگلیس۳ /‌۶۳ درصد از كل جمعیت كره جنوبی و ۸/‌‌۴۸درصد از كل جمعیت ایتالیا در این خیل قرار دارند.
آمارها حاكی این مطلب است كه ۲/‌۴۱درصد از جمعیت فرانسه معادل ۲۵میلیون نفر از اینترنت استفاده می‌كنند. این كشور كه رتبه نهم را از نظر شمار كاربران به خود اختصاص داده ۸/۲درصد از كل كاربران جهان را در خود جای داده است. كشورهای روسیه، كانادا و برزیل به ترتیب ۵/۲ درصد، ۳‌/‌۲ درصد و ۲درصد از كل كاربران اینترنت را دارند. در كشور روسیه ۲۲میلیون و ۳۰۰هزار نفر كاربر اینترنت وجود دارد كه ۵/‌۱۵درصد از كل جمعیت است و در كانادا ۲۰میلیون و ۴۵۰هزار نفر كاربر ۸/۶۳درصد از كل جمعیت این كشور را تشكیل می‌دهند. در برزیل تنها ۱۸میلیون كاربر اینترنت وجود دارد درحالی‌كه جمعیت این كشور بیش‌ از ۱۸۱میلیون نفر است. كاربران اینترنت ۹/‌۹درصد از كل جمعیت این كشور را تشكیل می‌دهند.
در كشور اندونزی كه رتبه سیزدهم از نظر تعداد كاربران اینترنت را دارد، اینترنت بین ۱۵میلیون و سیصدهزار نفر از مجموع ۲۱۹میلیون نفر نفوذ كرده است. در واقع تنها ۷درصد از كل جمعیت اندونزی در شمار كاربران اینترنت قرار دارند و اینان ۷/۱درصد از كل كاربران را تشكیل می‌دهند. كشور اسپانیا با داشتن ۶‌/‌۱درصد از كل كاربران رتبه چهاردهم را دارد. در این كشور ۱۴میلیون و ۵۹۱ هزار كاربر اینترنت وجود دارد كه ۶/۳۳درصد از كل جمعیت این كشور را تشكیل می‌دهند. نفوذ اینترنت در ۴/۶۶ درصد از مردم استرالیا، ۸/۱۱درصد از مردم مكزیك، ۵/۵۳درصد از مردم تایوان،۲/۶۶ درصد از مردم هلند، ۸/۲۷درصد از مردم لهستان و ۹/۳۵درصد از مردم مالزی است.
این كشورها به ترتیب ۵‌/‌۱درصد، ۴‌/‌۱درصد، ۴‌/‌۱ درصد،۲/۱درصد و ۱/۱درصد از كل كاربران جهان را تشكیل می‌دهند.
به گزارش مركز آمار اینترنت، این تكنولوژی جدید در میان ۹/۱۳درصد از كل جمعیت جهان نفوذ پیدا كرده است و در كل ۸۸۸ میلیون و ۶۸۲ هزار كاربر در جهان وجود دارند كه ۷۲۷میلیون و ۹۲۸هزار نفر از آن‌ها در ۲۰كشور مورد بررسی زندگی می‌كنند.
در این گزارش ۱۰زبانی كه به ترتیب بیشترین خیل كاربران به آن تعلق دارند نیز معرفی شده است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد ۲۹۱میلیون و ۸۲۲ هزار نفر از كل كاربران اینترنت یعنی ۸/۳۲درصد از كل كاربران انگلیسی زبان هستند. اینان ۳/۲۶درصد از كل جامعه انگلیسی زبانان دنیا را تشكیل می‌دهند. دومین زبان در دنیای عظیم اینترنت زبان چینی است. كاربران این زبان ۱۱۳میلیون و ۴۱۴هزار نفر هستند كه ۸/۱۲درصد از كل كاربران را تشكیل می‌دهند. این عده ۶/‌‌۸ درصد از كل جمعیت چینی زبانان دنیا هستند.
زبان‌های ژاپنی، اسپانیایی، آلمانی، فرانسوی، كره‌ای، ایتالیایی، پرتغالی و هلندی از نظر شمار كاربران رتبه‌های سوم تا دهم را دارند. به گزارش مركز مطالعات اینترنتی ۶۷میلیون و ۶۷۸ هزار نفر از مجموع كاربران یعنی ۶/۷درصد از كل جمعیت كاربران به زبان ژاپنی صحبت می‌كنند.
زبان اسپانیایی ۴/۶ درصد از كل كاربران، زبان آلمانی ۱/۶ درصد، زبان فرانسوی ۲/۴درصد، زبان كره‌ای ۶/۳درصد، زبان ایتالیایی ۲/۳درصد، زبان پرتغالی ۴/۲درصد و زبان هلندی ۶/۱درصد از كل كاربران را تشكیل می‌دهند. به گزارش مركز مطالعات اینترنتی ۸/۵۲ درصد از كل افرادی كه به زبان ژاپنی صحبت می‌كنند ۶/۱۴درصد از كل افرادی كه به زبان اسپانیایی صحبت می‌كنند و ۴/‌۵۵ درصد از كل افرادی كه به زبان آلمانی صحبت می‌كنند، در شمار كاربران قرار دارند.
۱۰درصد از فرانسوی زبانان، ۴۲درصد از كره‌ای زبانان، ۸/۴۸درصد از ایتالیایی زبانان، ۵/‌۹درصد از افرادی كه به زبان پرتغالی صحبت می‌كنند و ۵/۶۰ درصد از افرادی كه به زبان هلندی صحبت می‌كنند در شمار كاربران اینترنت قرار دارند. به‌طوركلی ۸/۸۰ درصد از كل كاربران اینترنت متعلق به این ۱۰ زبان هستند و درحالی‌كه تنها ۹/‌۱۸درصد از كل جمعیت جهان را تشكیل می‌دهند كاربران متعلق به این ده زبان ۷۱۸میلیون و ۶۳هزار نفر هستند. به گزارش این مركز كشورهای قاره آسیا در مجموع ۳۰۲میلیون و ۲۵۷هزار نفر كاربر اینترنت دارند كه نسبت به سال ۲۰۰۰میلادی ۴/۱۶۴درصد رشد كرده است. قاره آسیا از نظر شمار كاربران اولین رتبه را در جهان دارد و پس از آن‌ قاره اروپا، آمریكایی شمالی، آمریكای لاتین و كارائیب، اقیانوسیه و آفریقا قرار دارد، قاره آسیا با داشتن ۳/۵۶درصد از كل جمعیت دنیا ۳۴درصد از كل كاربران را دارد.
در قاره اروپا ۲۵۹میلیون و ۶۵۴هزار كاربر وجود دارد كه ۲‌/‌‌۲۹درصد از كل كاربران جهان را تشكیل می‌دهد.
درحالی‌كه جمعیت اروپا تنها ۴/‌۱۱درصد از جمعیت این كره خاكی است. آمریكای شمالی ۲۲۱میلیون و ۴۳۸هزار كاربر دارد كه ۹/۲۴درصد از كل كاربران را تشكیل می‌دهد.
شایان ذكر است آمریكای‌ شمالی ۹/۲۴درصد از كل كاربران، آمریكای لاتین و كارائیب ۳/۶درصد، خاورمیانه ۲/۲درصد، اقیانوسیه و استرالیا ۸/۱درصد و آفریقا ۵/‌۱درصد از كل كاربران را دارند.
در فاصله‌ سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵میلادی نرخ رشد شمار كاربران در خاورمیانه بیشتر از دیگر قار‌ه‌های جهان بوده است. بیش از خاورمیانه، آمریكای لاتین و كارائیب بیشترین نرخ رشد شمار كاربران را دارند.
در فاصله ۵ سال اول قرن بیست‌ویكم میلادی شمار كاربران اینترنت در خاورمیانه ۵/۲۶۶درصد، در آفریقای لاتین و كارائیب ۲/۲۱۱درصد، در‌ آفریقا ۳/۱۹۸درصد، در آسیا ۴/۱۶۴درصد، در اروپا ۹/‌۱۵۱درصد، در اقیانوسیه ۵/۱۱۳درصد و در آمریكای شمالی ۹/۱۰۴درصد رشد كرد. به‌طوركلی نرخ رشد شمار كاربران در جهان در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵میلادی ۲/۱۴۶درصد بوده است. طبق آمارهای موجود كشورهای خاورمیانه كه بالاترین نرخ رشد كاربران را داشته‌اند در مجموع ۴درصد از كل جمعیت جهان را دارند و ۵/۷درصد از كل جمعیت‌شان از اینترنت استفاده می‌كنند. در این منطقه و در سال ۲۰۰۵میلادی ۱۹میلیون و ۳۸۰هزار كاربر وجود خواهد داشت كه ۲/۲درصد از كل كاربران جهان را تشكیل می‌دهند. در میان كشورهای خاورمیانه كشورهای سوریه و ایران بیشترین نرخ رشد طی ۵سال اول قرن حاضر را تجربه كردند.
در سال ۲۰۰۰میلادی حدود ۲۵۰هزار نفر كاربر اینترنت در ایران وجود داشت، اما تعداد كاربران در سال ۲۰۰۵میلادی در ایران به ۴میلیون و ۸۰۰ هزار نفر رسید كه رشدی ۱۸۲۰درصدی را داشته است.
اینترنت در میان ۷درصد از ایرانیان نفوذ كرده است و ۸/۲۴درصد از كل كاربران خاورمیانه در این كشور زندگی می‌كنند. كاربران اینترنت در تركیه ۳۱درصد از كل كاربران خاورمیانه را تشكیل می‌دهند.
پس از تركیه، كشور ایران قرار دارد كه ۸/۲۴درصد از كل كاربران خاورمیانه را در خود جای داده است. بالاترین نرخ رشد شمار كاربران اینترنت طی ۵سال اخیر متعلق به كشورهای سوریه و ایران بوده است. در این سال‌ها شمار كاربران اینترنت ۳/۱۹۳۳درصد رشد كرده است و نرخ رشد شمار كاربران در ایران دارای رشد ۱۸۲۰درصد بود. به گزارش مركز آمار اینترنتی در سال ۲۰۰۵میلادی ۷/۲۷درصد از مردم بحرین در شمار كاربران اینترنت بودند. این عده ۱/۱درصد از كل كاربران خاورمیانه را تشكیل می‌دهند. نرخ رشد كاربران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵میلادی در كشور بحرین ۳‌/‌‌۳۸۹درصد بوده است.در سال جاری ۴میلیون و ۸۰۰ هزار كاربر اینترنت در ایران وجود داشت كه تنها ۷درصد از كل جمعیت این كشور و ۸/۲۴درصد از كل كاربران خاورمیانه را تشكیل می‌دادند. در كشور عراق اینترنت بین ۱‌/۰درصد از كل جمعیت این كشور نفوذ كرده است و درحال‌حاضر ۱‌/۰درصد از كل كاربران خاورمیانه در عراق زندگی می‌كنند، در سال جاری ۲۵هزار كاربر اینترنت در عراق وجود داشت كه شمار آن‌ها نسبت بر سال ۲۰۰۰میلادی ۱۰۰درصد رشد كرده است. نرخ رشد شمار كاربران در كشور اردن ۲۵۹درصد و در كویت ۲۷۸درصد بر آورد شده است.
طبق آمارهای موجود اینترنت در میان ۹/۷ درصد از مردم كشور اردن و ۴/۲۲درصد از مردم كشور كویت نفوذ كرده است و كاربران این كشورها به ترتیب ۴/۲درصد و ۹/۲درصد از كل كاربران خاورمیانه را تشكیل می‌دهند.
در سال ۲۰۰۵میلادی ۵۰۰ هزار كاربر اینترنت در لبنان و ۱۸۰ هزار كاربر در عمان وجود داشت كه تعداد آن‌ها نسبت به سال ۲۰۰۰میلادی به ترتیب، ۷‌/۶۶ درصد و ۱۰۰درصد رشد داشته است.
كاربران اینترنت ۲/‌۱۱درصد از جمعیت كشور لبنان و ۵/۷درصد از عمانی‌ها را تشكیل می‌دهند.
كاربران اینترنت كشور لبنان ۶/۲درصد از كل كاربران خاورمیانه و كاربران عمان ۹/۰درصد از كل كاربران خاورمیانه را تشكیل می‌دهند. نرخ رشد شمار كاربران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵میلادی در كشورهای فلسطین و قطر به ترتیب ۳/۳۱۴درصد و ۳/۳۶۹درصد بوده است.
در سال جاری ۶/۳درصد از مردم فلسطین و ۳‌/‌‌۱۸درصد از جمعیت قطر به اینترنت دسترسی داشتند كه تنها ۷‌/۰درصد از كل كاربران خاورمیانه را تشكیل می‌دهند. در سال ۲۰۰۵میلادی یك میلیون و ۵۰۰هزار كاربر اینترنت در عربستان سعودی وجود داشت كه نسبت به سال‌های آغازین قرن حاضر ۶۵۰درصد رشد كرده است. طبق آمارها تنها ۹/۶ درصد از مردم عربستان كاربر اینترنت هستند و اینان ۷/۷درصد از شمار كاربران خاورمیانه را تشكیل می‌دهند. در همین سال با وجود این‌كه تنها ۳‌/۳درصد از مردم سوریه كابر اینترنت بودند، نرخ رشد شمار كاربران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵میلادی ۱۹۳۳درصد برآورد شد. در سال‌ جاری سوریه‌ای‌ها ۱‌/‌۳درصد از كاربران جهان را تشكیل می‌دهند. در سال ۲۰۰۵میلادی كشور تركیه با ۶ میلیون كاربر ۳۱درصد از كاربران خاورمیانه را به خود اختصاص داد.
در این سال اینترنت تنها میان ۲/‌۸ درصد از كل جمعیت این كشور نفوذ داشته است و نرخ رشد شمار كاربران از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵میلادی ۲۰۰درصد بود. امارات متحده عربی در سال جاری بیش از یك میلیون كاربر داشته است. این نرخ زمانی با اهمیت است كه بدانیم كل جمعیت امارات سه‌میلیون و ۷۵۰هزار نفر بود. اینترنت در میان ۶/‌‌۲۹درصد از مردم كشور امارات نفوذ كرده است و اینان ۷‌/‌۵ درصد از كاربران خاورمیانه را تشكیل می‌دهند. نرخ رشد شمار كاربران در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵میلادی ۵۱ درصد برآورد شد و در پایان نیز كشور یمن با رسوخ اینترنت در میان ۵/۰درصد از مردم شاهد رشد ۷‌/‌۵۶۶ درصدی شمار كاربران طی ۵ سال اخیر بوده است.
در سال ۲۰۰۰میلادی تنها ۱۵هزار كاربر در یمن وجود داشت درحالی‌كه در سال جاری شمار كاربران به ۱۰۰هزارنفر رسید.
یمنی‌ها ۵/۰درصد از كل كاربران خاورمیانه را تشكیل می‌دهند. كشورهای قاره آسیا ۳۴درصد از كل كاربران اینترنت را در خود جای داده‌اند و با تجربه رشد ۴/۱۶۴درصدی تعداد كاربران شاهد رسیدن شمار آن‌ها به ۳۰۲میلیون و ۲۵۷هزار و سه نفر بوده‌اند. آسیا ۳/۵۶ درصد از كل جمعیت جهان را دارد اما اینترنت تنها در میان ۴‌‌/‌۸ درصد از مردم این قاره نفوذ پیدا كرده است. در میان كشور‌های آسیایی، كشورهای چین، ژاپن و هند به ترتیب با داشتن ۱‌/‌۳۱درصد، ۴‌/‌۲۲درصد و ۱۳ درصد از كاربران آسیا ركورددار هستند و در مقابل كشورهای افغانستان، بوتان، كامبوج، تایمور شرقی، گرجستان، لائوس، مالدیو، مغولستان، میانمار، نپال، تاجیكستان و تركمنستان هیچ سهمی در این قاره ندارند. در این كشورها تعداد كاربران اینترنت آن‌قدر كم است كه سهم‌شان در قاره آسیا به ۰درصد رسیده است.
نرخ رشد شمار كاربران در فاصله ۵ سال اخیر در كشور ازبكستان ۶۴۶۰درصد بوده است كه بالاترین نرخ در میان كشورهای این قاره است. در سال اخیر ازبكستان ۴۲۹ هزار كاربر دارد. نرخ رشد در كشور ژاپن هم از تمامی كشورهای خاورمیانه كمتر است. در این كشور ۶۸ میلیون كاربر وجود دارد كه تعداد آن‌ها نسبت به سال ۲۰۰۰میلادی ۸/۴۳درصد رشد كرده است. در اتحادیه اروپا اینترنت بین ۹/۴۶درصد از جمعیت این منطقه نفوذ كرده است. اینان ۳/‌۲۴درصد از كل كاربران جهان را تشكیل می‌دادند. به گزارش این مركز در سال ۲۰۰۵میلادی ۲۱۵میلیون و ۷۶۵ هزار كاربر در اتحادیه اروپا وجود دارد كه نسبت به سال ۲۰۰۰میلادی ۶‌/‌‌۱۳۱درصد رشد كرده است.
شایان ذكر است ۲۵كشور عضو اتحادیه اروپا ۷۱۱درصد از كل جمعیت جهان را در خود جای داده‌اند. مابقی كشورهای اروپایی با داشتن ۳/۴درصد از كل جمعیت جهان حدود ۴۴میلیون كاربر دارند كه ۹/۴درصد از كل كاربران جهان را تشكیل می‌دهند. مابقی كشورهای اروپایی رشدی ۹/‌۳۴۱درصدی را در شمار كاربران خود تجزیه كردند.
در میان كشورهای اروپایی، كشور بوسنی بیشترین نرخ رشد شمار كاربران را داشت. در فاصله ۵ سال اول قرن حاضر نرخ رشد كاربران در بوسنی ۱۳۲۸ درصد بود اما بااین‌وجود این كشور هیچ نقشی در عرصه جهانی نداشت. در سال ۲۰۰۵میلادی كاربران كشور بوسنی صفر درصد از كل كاربران اروپا را تشكیل می‌دادند.
نرخ رشد شمار كاربران در اتحادیه اروپا ۶/‌۱۳۱درصد برآورد شد كه ۱/۸۳درصد از كل كاربران اروپا را تشكیل می‌دهند. شایان ذكر است اینترنت در میان ۹/۴۶درصد از مردم اتحادیه اروپا نفوذ پیدا كرده است. روسیه بعد از اتحادیه اروپا بیشترین سهم را در این عرصه دارد. مردم این كشور ۶‌/‌۸ درصد از كل كاربران اروپا را تشكیل می‌دهند و شاهد رشد ۶۱۹ درصدی نفوذ اینترنت در میان مردم كشورشان بوده‌اند.
نرخ رشد شمار كاربران در آلبانی ۱۱۰۰درصد، در بلغارستان ۲۵۹درصد، در نروژ ۷‌/‌۴۲درصد، در رومانی ۴۰۰ درصد، در اوكراین ۱۳۰۵ درصد و در سیبری ۸‌/‌‌۱۱۱درصد بود.
در میان كشورهای عضو اتحادیه اروپا، آلمان بیشترین شمار كاربران را دارد.
در سال ۲۰۰۵میلادی، آلمان ۵/‌‌۲۱درصد از كل كاربران اتحادیه اروپا را داشت و نرخ رشد شمار كاربران از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۵میلادی ۹۳درصد برآورد شد. در همین سال ایتالیا ۳‌/‌۱۳درصد و انگلیس ۳‌/‌۱۶ درصد و فرانسه ۵/۱۱درصد از كاربران اتحادیه اروپا را در خود جای داده بود. در میان تمامی كشورهای عضو اتحادیه اروپا كشور لاتیو بیشترین نرخ رشد را در شمار كاربرانش تجربه كرده بود. نرخ رشد شمار كاربران مجارستان در فاصله این ۵ سال ۵۲۴درصد برآورد شد اما این كشورها تنها ۴‌/۰درصد از كل كاربران این منطقه را داشت. نرخ رشد شمار كاربران در یونان ۲۸۰درصد، در مجارستان ۳۲۶درصد، در جمهوری چك ۲۵۳درصد و در لهستان ۲۷۸درصد بوده است. نفوذ اینترنت در میان مردم سوئد بیش از دیگر كشورهای اتحادیه اروپا بود. در این سال ۶/۷۳ درصد از مردم سوئد كابر اینترنت بودند و اینان ۱‌/‌۳ درصد از كل كاربران اروپا را تشكیل می‌دادند. پس از سوئد كشورهای دانمارك و هلند از نظر سطح نفوذ اینترنت در میان مردم ركورددار بودند.
به گزارش مركز آمار اینترنت ۷‌/‌‌۶۸ درصد از مردم دانمارك و ۲/۶۶ درصد از مردم هلند در خیل كاربران اینترنت قرار داشتند.
این كشورها رشدی ۸/۹۰درصدی و ۱۷۷درصدی را در شمار كاربران خود در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۵میلادی تجربه كردند.
در سال ۲۰۰۵میلادی كشور اتریش ۱‌/‌۲درصد از كاربران اتحادیه اروپا را داشت و در این ‌سال بلژیك ۴‌/‌۲درصد، قبرس ۱‌/۰درصد، جمهوری چك ۶‌/‌۱درصد، دانمارك ۷‌/‌۱‌درصد، استونی ۳‌/۰درصد، فنلاند ۵/۱ درصد، فرانسه ۵/۱۱درصد، آلمان ۵/۲۱درصد، یونان ۸/۱درصد، مجارستان ۴‌/‌۱درصد، ایرلند ۱درصد، ایتالیا ۳/۱۳درصد، لایتو ۴/۰درصد، لیتوانی ۳‌/۰درصد، لوكزامبورگ ۱/۰درصد، مالت ۱‌/۰درصد، هلند ۵درصد، لهستان ۹‌/‌۴درصد، پرتغال ۷‌/‌۱درصد، اسلواكی ۸‌/۰درصد، اسلوانی ۴‌/۰درصد، اسپانیا ۸/۶ درصد، سوئد ۱/۳درصد و انگلیس ۳‌/‌۱۶درصد از كاربران اتحادیه اروپا را در خود جای داده بودند.
میزان نفوذ اینترنت در میان مردم انگلیس ۷‌/‌۵۸ درصد، در سوئد ۶/۷۳درصد، در اسپانیا ۶/۳۳درصد، در اسلونی ۹/۴۰درصد، در اسلواكی ۸/۳۳درصد، در پرتغال ۴/۳۴درصد، در لهستان ۸/۲۷درصد، در هلند ۲/۶۶درصد، در مالت ۲/۳۱درصد، لوكزامبورگ ۳/۳۷درصد، در لیتوانی ۳/۲۰درصد، در لاتیو ۶/۴۰درصد، در ایتالیا ۸/۴۸درصد، در ایرلند ۲/۵۱درصد، در مجارستان ۲/۳۰درصد، در یونان ۹/۳۳درصد، در آلمان ۵۶‌درصد، در فرانسه ۲/۴۱درصد، در فنلاند ۱/۶۲درصد، در استونی ۲/۴۶درصد، در دانمارك ۷/۶۸درصد، در چك ۵/۳۴درصد، در قبرس ۳/۲۶درصد، در بلژیك ۸/۴۸درصد و در اتریش ۷/۵۶ درصد بوده است.
www.internet worldstats.com
منبع : فرهنگ و پژوهش