یکشنبه, ۲۴ تیر, ۱۴۰۳ / 14 July, 2024
مجله ویستا


شبهات مهدوی دوران ما (نقدی بر نظریه همگرایی ابن‌خلدون)


شبهات مهدوی دوران ما (نقدی بر نظریه همگرایی ابن‌خلدون)
نویسنده : امینی‌پور، عبدالله,شمس‌الدین، زین‌العابدین
شماره کنگره : ۸ش۲الف/ ۷/ ۱۱۶ D
شابک : ۹۶۴-۹۶۹۴۱-۰-۲
رده دیویی : ۲۹۷.۴۶۲
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۰۴
تعداد صفحه : ۴۶
نوبت چاپ : ۱

اين كتابچه نقدي بر نظريه‌ي هم‌گرايي ابن خلدون است كه نخست پيشينه‌ي تاريخي اعتقاد به حضرت مهدي (ع) ذكر گرديده است. مباحث بعدي كتاب عبارت‌اند از: ابن خلدون و احاديث مهدوي، خلاصه‌ي نظر ابن خلدون درباره‌ي مهدي، نظريه‌ عصبيت از نگاه ابن خلدون، ارتباط نظريه‌ي هم‌گرايي با افكار مهدويت، هم‌خواني انديشه‌ي هم‌گرايي با باور مهدويت، ايرادهايي بر نظريه‌ي هم‌گرايي.