شنبه, ۲۶ خرداد, ۱۴۰۳ / 15 June, 2024
مجله ویستا


زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی، سوم و دوم دبیرستان


زبان و ادبیات فارسی پیش‌دانشگاهی، سوم و دوم دبیرستان
نویسنده : جوکار، محمد
شماره کنگره : ۳ز۱۵س/۲۶۹۳ PIR
شابک : ۹۶۴-۷۹۸۱-۹۱-۰
رده دیویی : ۸fa۰.۷۶
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۰۷
تعداد صفحه : ۳۱۲
نوبت چاپ : ۵۶