چهارشنبه, ۲۷ تیر, ۱۴۰۳ / 17 July, 2024
مجله ویستا


نگاهی بر شیوه‌های کنترل حساب و نظارت مالی در عصر باستان


نگاهی بر شیوه‌های کنترل حساب و نظارت مالی در عصر باستان
علم حسابداری با تمامی پیچیدگی‌های خاص خود از معدود علومی است که گسترش اجرائی زیادی یافته است. از گذشته دور بشر به نوعی نیازمند استفاده از علم حساب بود و به فراخور نیاز ، هر چه سیستم از حالت سنتی خارج می‌گردید، نیاز به این علم نیز گسترده‌تر می‌شده است. شواهد مکتوب به‌دست آمده از تمدن‌های باستان مؤید این واقعیت است که نیاز به ثبت حساب مالیات، درآمد و هزینه ضروریاتی غیر قابل انکار بوده‌اند. مدارک حسابداری به‌دست آمده گواه بر سیستماتیک و پیچیده‌بودن دانش بشری در این حوزه است. که برای اداره امور حکومتی و انجام فعالیت‌های اقتصادی و در پاسخ به نیازهای زمان ابداع گردیده‌اند.
در دیباچه اغلب کتب حسابداری تاریخچه این علم بررسی می‌گردد. اکثریت قریب به اتفاق نویسندگان، علم حسابداری را منصوب به دوره صنعتی زندگی اجتماعی بشر می‌دانند که با پیدایش سازمان‌های جدید خصوصی و دولتی و دگرگونی در شیوه‌های تولید و توزیع پیشرفت نموده است در حالی‌که شواهد بررسی شده نشان از قدمت بسیار زیاد این علم است.
یوسف محمدی‌فر - کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید بهشتی
یعقوب محمدی‌فر - استادیار گروه باستان‌شناسی دانشگاه بوعلی‌سینا
منبع : حوزه معاونت تحقیقات و فناوری