جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

۳۰ بهمن


 ۳۰ بهمن
● متولدین فروردین (بره):
از برنامه ها وطرح هایی حرف می زنی که جذاب است صحبت های پر شور تو دیگران را نیز به خود جلب می کند وبنابراین از انتظارات تازهای دارند که ممکن است نتوانی به انها عمل کنی.
● متولدین اردیبهشت (گاو):
مراقب باش که از صرفه جویی دست بر نداری در غیر اینصورت تا پایان ماه دچار اشکال و اشتباه خواهی شد یک برنامه ی خوب و عالی میرسد که روزهای خوشی را بشارت میدهد.
● متولدین خرداد (دوقلوها):
تو احتیاج به یک برنامه ی ورزشی منظم و سخت داری شخصیت حساس تو به گونه ای است که در شرایط مختلف زود میشکند جسم و روح خود را باید برای روزهای سخت آماده کنی.
● متولدین تیر (خرچنگ):
احساس خستگی و فرسودگی میکنی گویی آسمان و زمین بر روی سینه ی تو سنگینی میکند این مشکل اگر علل جسمی نداشته باشد میتواند با انجام یک کار داوطلبانه و خیرخواهانه برطرف شود.
● متولدین مرداد (شیر):
بحث و جدلهای بسیاری بر سر این مسایل با همسر خود داری اما در عمل هیچ نتیجه ای نداشت باید کمط صبر کنی تا مرور زمان بعضی از نقطه های مجهول را بر شما آشکار کند آنگاه مسائل به کلی برطرف میشود.
● متولدین شهریور (سنبله):
بزودی موفقیتهای چشمگیر و درخشانی به دست خواهی آورد به جای نگاه کردن به پشت سر همواره بکوش تا به آینده های دور نظر داشته باشی مسائلی را که رقیبان بیان میکنند باید به کلی نشنیده گرفت.
● متولدین مهر (ترازو):
همسر میتواند در بسیاری از مواقع کمک و پشتیبان تو باشد به شرطی که ازآن تفکرات قدرتمندانه ی سنتی خود دست برداری در روابط اجتماعی باید انعطاف داشت تا در هر حادثه ای نشکند.
● متولدین آبان (عقرب):
تصمیم گیری فوری نشانه ی مهارت و ندرت عمل توست اما این تصمیم گیری باید کاملا حساب شده و دقیق باشد شناخت تو ار شرایط پیرامون قدرت تو را در تصمیم گیری دو چندان میکند.
● متولدین آذر (کمان):
این دوره کار مهم و شاقی نباید انجام داد پس سعی کن خود را آسوده و ارام بگذاری و برای خود دردسر نتراشی همچنین از ورود افکار یاس الود به خانه ی دلت جلوگیری کن و شاد باش.
● متولدین دی (بز):
در طول کار باید نظم وانضباط کافی را داشته باشی تا بتوانی به وعده دادی که داده ای عمل کنی در غیر این صورت با سهل انگاری های خود فرصت های مهمی را از دست می دهی.
● متولدین بهمن (ظرف آب):
پس از یک دوره فشرده کاری می توانی زمان کوتاهی را استراحت کنی و بخصوص لحظات شیرینی را در کنار خانواده سپری نموده خود را برای کارهای مهم تری اماده کرد که سود خوبی خواهد داشت.
● متولدین اسفند (ماهی):
فضای پرتنش خانه تو را منفعل می کند دوست داری به خاطرات گذشته خود پناه ببری و ارامش را در انجا جستجو کنی باید وقت بیشتری را به همسرت اختصاص دهی تا ارامش را در کنار هم احساس کنید.
منبع : ایران مانیا