چهارشنبه, ۲۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 12 June, 2024
مجله ویستا


جغرافیای تاریخی استان ، استان سیستان وبلوچستان


از آنجا كه استان سیستان و بلوچستان به لحاظ خصوصیات طبیعی و پیشینه تاریخی و تركیب قومی از دو منطقه كاملاً متمایز «سیستان» و «بلوچستان» تشكیل شده است، در زیر به سوابق تاریخی هر یك به طور جداگانه و به اختصار اشاره می‌شود: