جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا


زایش تراژدی از روح موسیقی، یا، یونان گرایی و بدبینی


زایش تراژدی از روح موسیقی، یا، یونان گرایی و بدبینی
نویسنده : رویا منجم,فریدریش‌ویلهلم نیچه
شابک : ۶-۰۵-۸۶۸۷-۹۶۴
رده دیویی : ۱۹۳
تاریخ نشر : ۱۲/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۱۶۸
تیراژ : ۴۴۰۰
نوبت چاپ : ۲