یکشنبه, ۳ تیر, ۱۴۰۳ / 23 June, 2024
مجله ویستا

۹ مهر ۱۳۸۶ ــ ۱ اکتبر ــ دکتر روزنبلات درگذشت


۹ مهر ۱۳۸۶ ــ ۱ اکتبر ــ دکتر روزنبلات درگذشت
دکتر ام. ان. روزنبلاتMarshall N. Rosenbluth از سازندگان اصلی بمب هیدرژنی ۲۹ سپتامبر ۲۰۰۳ از بیماری سرطان لوزالمعده در ۷۶ سالگی در گذشت. وی با همکاری دکترادوارد تلر Edward Teller نخستین بمب هیدرژنی امریکا را ساخته بود.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز