سه شنبه, ۲۶ تیر, ۱۴۰۳ / 16 July, 2024
مجله ویستا

درویش قربانعلی کوه‌سر


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... )ز ۱۲۱۶ قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
از آثار وی: یک قطعه از مرقع ثلث سه دانگ جلی خوش و نسخ کتابت جلی خوش و رقاع کتابت خفی متوسط ، با رقم: "الاقل الداعی درویش قربانعلی کوه‌سر...سنهٔ ۱۲۱۶".
منبع : مطالب ارسالی