سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

شربت‌ها Syrups


شربت‌ها اشکال دارویی هستند که در تهیه آنها به مقدار زیاد قند به کار می‌رود. قند به مقدار زیاد سبب حفاظت شربت از خراب شدن می‌گردد از این روست که شربت‌های غلیظ خانگی و مرباها مدت‌ەا بدون فساد باقی می‌ماند. در تهیه شربت‌ها غیر از آب و قند، یک یا چند ماده دارویی به کار رفته است. که در اثر شربت، مربوط به مواد مؤثری است که در آن وجود دارد.
منبع : مطالب ارسال شده