جمعه, ۲۹ تیر, ۱۴۰۳ / 19 July, 2024
مجله ویستا

احساس شادمانی


احساس شادمانی
اگر تلقین کنید که احساس شادمانی می کنید، آرامش به سراغ شما خواهد آمد زیرا با این احساس است که هورمون اندروفین در بدن شروع به ترشح می کند و در همین زمان از ترشح هورمون هایی که باعث ایجاد اضطراب و دلهره در فرد می شود، کم خواهد شد.متخصصان بر این عقیده هستند که آرامش و شادی بیشتر سراغ کسانی خواهد رفت که به شادمانی فکر می کنند و قبل از این که شادمانی به سراغ آنها برود، آنها سراغ شادمانی می روند.بنابراین پس از گذراندن یک روز سخت و پرکار چند لحظه چشمان خود را ببندید و تصور کنید که چه لحظات شیرین و زیبایی داشته اید. آن وقت خواهید دید که آرامش زاید الوصفی به سراغ شما خواهد آمد.

[ریحانه محمدی]
منبع : روزنامه ایران