دوشنبه, ۲۵ تیر, ۱۴۰۳ / 15 July, 2024
مجله ویستا

۷ فوریه ۱۸۳۷ ـ مردی که عمرخود را صرف تدوین دیکشنری انگلیسی آکسفورد کرد


۷ فوریه ۱۸۳۷ ـ مردی که عمرخود را صرف تدوین دیکشنری انگلیسی آکسفورد کرد
هفتم فوریه ، زادروز « جیمز اگوستوس هنری موری James Augustus Henry Murray » زبان شناس بلند آوازه اسکاتلندی و مولف دیکشنری انگلیسی آکسفورد بود که در سال ۱۸۳۷ به دنیا آمد و ۷۸ سال عمر کرد.
جیمز موری که به نوشته خودش از جوانی علاقه مند به شاخه تاریخ زبان از رشته انسانشناسی شده بود پس از چند سال تدریس و مدیریت مدرسه به دنیای واژگان پای نهاد و کار تدوین دیکشنری آکسفورد را به دست گرفت و تا لحظه مرگ آن را رها نساخت ، زیرا که به نوشته خود او یک خدمت بزرگ به همه مردمی است که می خواهند بخوانند و بنویسند و سخن بگویند.
وی نه تنها معنا و تعریف و تلفظ هر واژه را به دست آورد بلکه تاریخ و ریشه هر واژه را نیز تحقیق کرد و برای آگاهی همگان در لغتنامه قرار داد که کاری بس مهم و پرزحمت است . کسانی دست به چنین کارهایی می زنند که غرق در عشق به مردمند ، زیرا مزد و پاداش و لقب نمی تواند یک هزارم چنین زحماتی را جبران کند . وی به پاس این خدمت، لقب «سر» گرفت.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز