یکشنبه, ۳۰ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 19 May, 2024
مجله ویستا

تاج اصفهانی – جلال


تاج اصفهانی – جلال
در اصفهان به دنیا آمد. تاج خواننده و شاعر بود. پدرش شیخ اسماعیل تاج الواعظین منیری بود. اساتید تاج: پدرش، سیدعبدالرحیم، نایب اسداله، میرزاحسن سعادت ساز (خضوعی)، حاج عندلیب و حاج شاطر حاجی بودند.
از دوستان جلال تاج اصفهانی می توان به ابوالحسن صبا، مرتضی محجوبی، ارسلان درگاهی، حسن كسائی، علی اكبر شهنازی، جلیل شهناز، علی تجویدی و حسین یاحقی اشاره كرد. از شاگردانش می توان علیرضا افتخاری، علی اصغر شاه زیدی و مرتضی شریف را نام برد. او صفحه و كاستهای بسیاری با حسن كسائی، جلیل شهناز و مرتضی محجوبی ضبط كرده است. همچنین كنسرتهایی نیز با علی اكبر شهنازی و ارسلان درگاهی اجرا كرده است.
منبع : موسیقی ایرانی