سه شنبه, ۵ تیر, ۱۴۰۳ / 25 June, 2024
مجله ویستا

۱ خرداد سال ۱۳۰۷ ـ اعزام محصل به فرنگ، ولی ...


یکم خرداد سال ۱۳۰۷ قانون اعزام محصل به اروپا به تصویب مجلس شورا رسید. طبق این قانون قرار شده بود که هر سال دست کم یکصد محصل ایرانی برای تحصیل در دانشگاههای کشورهای اروپایی به این قاره اعزام شوند.
این قانون سالها اجرا شد، ولی محصلان اعزامی عمدتا از خانواده هایی بودند که ثروتی داشتند. از این محصلان پس از بازگشت استفاده لازم بعمل نیامد و دستهایی در کار بود که این فارغ التحصیلان به جای فعالیت در رشته تحصیلی خود، به امور سیاسی و سیاستبازی درگیر شوند و یا در پی کسب مقام اداری باشند و از تخصص آنان استفاده نشود و عملا هرز و هدر روند. گذشت زمان نشان داده است که ایران از اعزام محصل به کشورهای دیگر نتیجه مطلوب نگرفته است!. دولت ژاپن تنها یک بار محصل به اروپا فرستاد و به این همه پیشرفت نائل آمد.
پنجاه و سه سال بعد از تصویب قانون اعزام محصل، در همین روز (سال ۱۳۶۰ و در جریان جنگ عراق با ایران) دولت وقت به امید بازگشت دانشجویان ایرانی پس از فراغت از تحصیل به وطن، با وجود مضیقه مالی با ادامه ارسال ارز برای ۱۸ هزار دانشجو که از سالهای گذشته در خارج بودند موافقت کرد، ولی دیدیم که شمار کمی از آنان باز گشتند!.
منبع : تاریخ ایران و جهان در این روز