پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا

از دومی ۱۹۷۴ تا دهمی ۲۰۰۲


از دومی ۱۹۷۴ تا دهمی ۲۰۰۲
● اولین دوره بازی های آسیایی - دهلی نو ۱۹۵۱
▪ ۶ رشته ورزشی - ۱۱ كشور
▪ تعداد كل ورزشكاران شركت كننده: ۴۸۹ نفر
▪ ایران با ۶۴ ورزشكار و در ۶ رشته ورزشی شركت نمود.
▪ رشته هایی كه كشورمان در آنها حضور داشت: وزنه برداری، فوتبال، بسكتبال، دوچرخه سواری، دوومیدانی، شنا و شیرجه
● تیم های مدال آور و نتایج ورزشكاران ایران
الف) بسكتبال: مقام سوم - مدال برنز
اعضای تیم: مرحوم كامبیز مخبری، ابوالفضل طلبی، حسین صعودی پور، مرحوم حسین سروری (كاپیتان)، حسین رضی، رضا معصومی، ماشاءالله صفی یار، حسن خالق پور، مرحوم علیرضا اوشار و كمال مشحون
ب) شنا وشیرجه: مقام چهارم- یك مدال نقره، یك مدال برنز
▪ توسط تقی عسگری در سكو و تخته
ج) وزنه برداری: مقام اول- ۷ مدال طلا، ۳ مدال نقره
▪ مرحوم محمود نامجو مدال طلا، مرحوم جعفر سلماسی مدال طلا، حسن فردوس مدال طلا، فیروز پژهان مدال طلا، محمدحسن رهنوردی مدال طلا، سیدرسول رییسی مدال طلا، لئون كوروكچیان مدال طلا، علی میرزایی مدال نقره، جلال منصوری مدال نقره و هوشنگ اردوبادی مدال نقره
د) فوتبال: مقام دوم - مدال نقره
▪ اعضای تیم: امیر آقا حسنی، قربانعلی تاری، امیر عراقی، عارف قلی زاده، مهدی نصیراوغلی، نادر افشار نادری، حسین فكری، عباس حاجیان، محمود بیاتی، محسن آزاد، نادر افشار، پرویز
كوزه كنانی، ژرژ ماركاریان، مهدی قلی مسعود انصاری، مسعود برومند، حسین سروری و محمود شكیبی
و) دوومیدانی: مقام چهارم -یك مدال طلا، یك مدال نقره
▪ ۳۰۰۰ متر با مانع: علی باغبانباشی مدال نقره
▪ ۵۰۰۰ متر: علی باغبانباشی مدال طلا
كاروان ورزشی كشورمان با كسب ۸ مدال طلا و ۶ مدال نقره و۲ مدال برنز، جمعاً ۱۶ مدال بعد از كشورهای ژاپن، هند و فیلیپین در رده سوم بازی ها قرار گرفت.
● دومین دوره بازی های آسیایی- مانیل ۱۹۵۴
▪ ۸ رشته ورزشی
▪ تعداد كل شركت كنندگان: ۱۲۴۱ نفر
▪ كشورمان در این دوره حضور نداشت.
● سومین دوره بازی های آسیایی - توكیو ۱۹۵۸
▪ ۱۵ رشته ورزشی - ۲۰ كشور
▪ تعداد كل شركت كنندگان: ۱۶۹۲ نفر
▪ كشورمان با ۱۱۲ ورزشكار در ۷ رشته ورزشی شركت نمود.
▪ رشته های شركت كننده: وزنه برداری، والیبال، فوتبال، شنا و شیرجه، كشتی آزاد، تنیس روی میز و دوومیدانی
● تیم های مدال آور و نتایج ورزشكاران ایران
الف) وزنه برداری: مقام اول- ۳ مدال طلا، ۴ مدال نقره، یك مدال برنز
▪ مدال طلا: جلال منصوری، محمدحسن رهنوردی و فیروز پژهان
▪ مدال نقره: اسماعیل علم خواه، مرحوم محمود نامجو، علی صفا سنبلی و ابراهیم پیروی
▪ مدال برنز: هنریك تمرز
ب) والیبال: مقام دوم - مدال نقره
ا▪ عضای تیم: مرحوم عبدالمنعم كمال، سیاوش فرخی، محمود عدل، محمد شریف زاده حسینعلی امیری، اسماعیل اشتری، عباس تهرانی و كمال پورهاشمی
ج) كشتی: مقام دوم- ۳ مدال طلا، ۳ نقره ، ۲ مدال برنز
▪ مدال طلا: امامعلی حبیبی، مرحوم غلامرضا تختی و عباس زندی
▪ مدال نقره: خلیل رعیت پناه، مرحوم توفیق جهانبخت و نبی سروری
▪ مدال برنز: غلامحسین زندی و ناصر گیوه چی
د) بوكس: مقام چهارم- ۳ مدال نقره، ۳ مدال برنز
▪ مدال نقره: وارزی قازاریان، سورن پیرجانیان ولئون خاچاطوریان
▪ مدال برنز: امیر یاوری - ایزار ایلخانوف و اكبر خوجینی
و) دوومیدانی: مقام هفتم - یك مدال طلا، یك نقره، ۲ برنز
▪ ۱۵۰۰ متر: محمود خلیق رضوی مدال طلا
▪ ۸۰۰ متر: محمود خلیق رضوی مدال نقره
▪ ۵۰۰۰ متر: علی باغبانباشی مدال برنز
▪ ۱۰۰۰۰ متر: علی باغبانباشی مدال برنز
هـ) تنیس روی میز: مقام سوم -مدال برنز تیمی
▪ اعضای تیم: امیر احتشام زاده، هوشنگ بزرگ زاده، ادموند بیت خدا و حمید كرلو
ی) شیرجه: ۲ مدال برنز
▪ تخته: منوچهر فصیحی مدال برنز
▪ سكو: حسن اعظمی مدال برنز
ر) دوچرخه سواری: ۲ مدال نقره
«جعفر گل طلب» در رشته های یك كیلومتر تایم تریل و ۲۰۰ متر سرعت، ۲ مدال نقره
كاروان ورزشی كشورمان با كسب ۷ مدال طلا و ۱۴ نقره و ۱۱ برنز، جمعاً ۳۲ مدال مقام چهارم بازی ها را به دست آورد.
● چهارمین دوره بازی های آسیایی- جاكارتا ۱۹۶۲
▪ ۱۴ رشته ورزشی
▪ تعداد كل شركت كنندگان: ۲۴۱۶ نفر
كشورمان در این دوره حضور نداشت
● پنجمین دوره بازی های آسیایی- بانكوك ۱۹۶۶
▪ ۱۴ رشته ورزشی - ۱۸ كشور
▪ تعداد كل شركت كنندگان: ۲۵۰۰ نفر
▪ ایران با ۱۱۸ ورزشكار در ۱۲ رشته ورزشی شركت نمود.
▪ رشته های شركت كننده: فوتبال، والیبال، دوومیدانی، شنا و شیرجه، دوچرخه سواری، كشتی، تنیس، بوكس، تنیس روی میز، وزنه برداری، تیراندازی و بسكتبال
● تیم های مدال آور و نتایج ورزشكاران ایران
الف) فوتبال: مدال نقره - مقام دوم
▪ اعضای تیم: عزیز اصلی، فرامرز ظلی، پرویز قلیچ خانی، حسن حبیبی، حمید جاسمیان، گودرز حبیبی، محمد رنجبر (كاپیتان)، جلال طالبی، مصطفی عرب، حسین فرزامی، علی جباری، حمید امینی خواه، اكبر افتخاری، شادروان عبدالله ساعدی، فریبرز اسماعیلی، حمید شیرزادگان، همایون بهزادی و پرویز میرزاحسن
ب) والیبال مردان: مقام سوم - مدال برنز
▪ اعضای تیم: محمود مطلق، حسن كرد (كاپیتان)، مسعود صالحیه، خلیل پاك نظر، چنگیز انصاری، حسن كبیری، محمد همت یار، خسرو ابراهیم و مجتبی مرتضوی
ج) والیبال زنان: مقام سوم - مدال برنز
▪ اعضای تیم: ماری تت، روحی پندنواز، مهری خرازی، عذرا ملك، مینا فتحی، نسرین شكوهی، لیلا امامی، پری فردی و ژاله سید هادی زاده
د) دوومیدانی۲: مدال نقره ، ۲ مدال برنز
▪ ۳۰۰۰ متر با مانع: احمد میرحسینی مدال نقره
▪ پرتاب دیسك: جلال كشمیری مدال نقره
▪ پرتاب وزنه: جلال كشمیری مدال برنز
▪ پرش ارتفاع: تیمور غیاثی مدال برنز
و) دوچرخه سواری: یك مدال برنز توسط اسماعیل حسینی در ۴ هزار متر تعقیبی
هـ) تنیس روی میز: مقام سوم - مدال برنز در قسمت انفرادی هوشنگ بزرگ زاده
ی) تنیس (انفرادی): یك مدال برنز توسط تقی اكبری در قسمت انفرادی - مقام سوم
ر) وزنه برداری: مقام اول- ۳ مدال طلا، ۴ برنز
▪ مدال طلا: محمد نصیری، پرویز جلایر و منوچهر برومند
▪ مدال برنز: محمدرضا ناصحی، محمد عامی تهرانی، اسماعیل درودیان و رضا استكی
ز) كشتی: مقام اول - ۳ مدال طلا، ۵ مدال نقره
▪ مدال طلا: عبدالله موحد، منصور مهدی زاده و اسكندر فیلابی
▪ مدال نقره: اكبر حیدری، محمدعلی فرخیان، محمد ابراهیم سیف پور، حسین تهامی و محمود معزی پور
ژ) بوكس: ۴ مدال برنز
▪ توسط ناصر آقایی، التفاوت طالبی، آلوش عباسی و حسین فتحیان پور
كاروان ورزشی كشورمان با كسب ۶ مدال طلا و ۸ نقره و ۱۵ برنز جمعاً ۲۹ مدال مقام ششم آسیا را كسب نمود.
● ششمین دوره بازی های آسیایی- بانكوك ۱۹۷۰
▪ ۱۳ رشته ورزشی - ۱۸ كشور
▪ تعداد كل شركت كنندگان: ۱۸۰۲ نفر
▪ كشورمان با ۱۶۹ ورزشكار و همراه شركت نمود.
▪ رشته هایی كه ایران شركت داشت: فوتبال، كشتی، بسكتبال، والیبال، شنا، شیرجه، واترپلو، تیراندازی، وزنه برداری، دوومیدانی، دوچرخه سواری و بوكس
● تیم های مدال آور و نتایج ورزشكاران ایران
الف) وزنه برداری: مقام دوم - ۲ طلا، یك نقره، ۳ برنز
▪ مدال طلا: محمد نصیری و نصرالله دهنوی
▪ مدال نقره: دانیل گیورگیز
▪ مدال برنز: محمدرضا ناصحی، ابراهیم پوردژم و هوشنگ كارگرنژاد
ب) دوومیدانی: یك طلا، ۲ نقره
▪ پرش ارتفاع: تیمور غیاثی مدال طلا
▪ پرتاب دیسك و وزنه :جلال كشمیری ۲ مدال نقره
ج) دوچرخه سواری: یك نقره، یك برنز
▪ رشته ۱۰۰ كیلومتر تایم تریل تیمی: مدال نقره
▪ اعضای تیم: خسرو حق گشا، حسین بهارلو، حسن فرد، اصغر درودی و منوچهر دانشمند
▪ رشته ۴كیلومتر تعقیبی تیمی: مدال برنز
▪ اعضای تیم: خسرو حق گشا، حسین بهارلو، حسن فرد، اصغر درودی و منوچهر دانشمند
د) بوكس: یك نقره، ۲ برنز
▪ مدال نقره: سیدعمران حاتمی
▪ مدال برنز: محمد ساروخانی و غلامحسین پاك منش
و) كشتی آزاد: ۶ مدال طلا ، ۲ نقره، یك برنز
▪ مدال طلا: ابراهیم جوادی، شمس الدین سیدعباسی، عبدالله موحد، داریوش ذاكری و قربانی
▪ مدال نقره: محمد فرهنگ دوست و علی حاجیلو
▪ مدال برنز: ابوالفضل انوری
▪ كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها با كسب ۹ مدال طلا، ۷ مدال نقره و ۷ مدال برنز و با مجموع ۲۳ مدال به مقام چهارم دست یافت.
● هفتمین دوره بازی های آسیایی- تهران ۱۹۷۴
▪ ۱۶ رشته ورزشی- ۲۵ كشور
▪ تعداد كل شركت كنندگان: ۲۶۷۲ نفر
▪ كشورمان با ۳۱۴ ورزشكار در ۱۶ رشته ورزشی شركت داشت.
▪ رشته های ورزشی: وزنه برداری، كشتی آزاد و فرنگی، فوتبال، شمشیربازی، والیبال، بسكتبال، ژیمناستیك، شنا وشیرجه ، واترپلو، دوومیدانی، تنیس، تنیس روی میز، دوچرخه سواری، بوكس، بدمینتون و هاكی
● تیم های مدال آور و نتایج ورزشكاران ایران
الف) وزنه برداری: مقام دوم بازی ها - ۴ مدال طلا، ۳ مدال نقره، یك مدال برنز
▪ مدال طلا: محمد نصیری، هوشنگ كارگرنژاد، علی وا لی و اكبر شكراللهی
▪ مدال نقره: نصرالله دهنوی، ابراهیم پوردژم و حافظ حسنی
▪ مدال برنز: مهدی عطار اشرفی
ب) كشتی آزاد: مقام اول- ۵ مدال طلا، ۴ مدال نقره، یك مدال برنز
▪ مدال طلا: ابراهیم جوادی، محسن فرح وشی، منصور برزگر، حمید علیدوستی و اسكندر فیلابی
▪ مدال نقره: سبحان روحی، محمد خرمی، رضا خرمی و رضا سوخته سرایی
▪ مدال برنز: محمدرضا نوایی
ج) كشتی فرنگی: مقام اول - ۸ مدال طلا، یك مدال نقره (لازم به توضیح است كشتی فرنگی برای اولین بار در برنامه بازی ها گنجانیده شد)
▪ مدال طلا: اكبر یدالهی، محمد دلیریان، حسین تورانیان،هاشم قنبری، جلال كریمی، بهرام مشتاق، رحیم علی آبادی و اسكندر فیلابی
▪ مدال نقره: خسرو نظافت دوست
د) فوتبال: مقام اول- مدال طلا
▪ اعضای تیم: ناصر حجازی، بهرام مودت، منصور رشیدی، جعفر اشرف كاشانی، ابراهیم آشتیانی، محسن هوشنگی، مرحوم عزت جانملكی، اكبر كارگر جم، مسیح مسیح نیا، محمود اعتمادی، پرویز قلیچ خانی، علی پروین، كارو حق وردیان، علی جباری، محمد صادقی، محمد دستجردی، حسن روشن، غفور جهانی، رضا عادلخانی و غلامحسین مظلومی
و) رشته شمشیربازی: مقام اول بازی ها - ۳ مدال طلای تیمی (۱۵ طلا)، ۴ نقره انفرادی، ۲ برنز انفرادی و یك برنز تیمی (۵ مدال)
▪ رشته فلوره انفرادی زنان: مهوش شفایی مدال نقره و گیتی محبان مدال برنز
▪ رشته فلوره تیمی زنان: مربیم آچاك، ژیلا الماسی، گیتی محبان، مریم شریعت زاده و مریم شفاهی مدال طلا
▪ رشته فلوره انفرادی مردان: اصغر پاشاپور مدال نقره
▪ رشته فلوره تیمی مردان: اصغر پاشاپور، حسین نیكنام، محسن صباغ، كیومرث طلوعی و بهزاد ذوالفقاری مدال برنز
▪ رشته اپه انفرادی مردان: پیروز آدمیت مدال نقره
▪ رشته اپه تیمی مردان: پیروز آدمیت، پرویز الماسی، اسفندیار زرنگار، اصغر پاشاپور و سرژیك آسادوریان
▪ رشته سابر انفرادی مردان: حمید فتحی مدال نقره و منوچهر شفایی مدال برنز
▪ رشته سابر تیمی مردان: حمید فتحی، منوچهر شفایی، احمد اسكندرپور، اسماعیل پاشاپور و احمد اكبری
هـ) واترپلو: مقام اول- مدال طلا
▪ اعضای تیم: عبدالرضا مجدپور، حسین توكلی، حسین نسیم، فیروز محمدی، احمد یاقوتی، داریوش موحدی، بهرام توكلی، احمد پیدایش، مرتضی شریعت، رضا كامرانی و حیدر شنجانی
ی) دوومیدانی: ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۳ مدال برنز
▪ پرتاب وزنه و دیسك: جلال كشمیری ۲ مدال طلا
▪ پرش ارتفاع: تیمور غیاثی یك مدال طلا
▪ دور ۴۰۰ و ۸۰۰ متر: مرحوم رضا انتظاری ۲ مدال نقره
▪ پرش سه گام: فرامرز آصف مدال برنز
▪ پرتاب دیسك: سلمان حسام مدال برنز
▪ ۴۰۰*۴ متر تیمی: ایران مدال برنز
ی) تنیس: ۲ مدال نقره
▪ انفرادی: تقی اكبری مدال نقره
▪ دو نفره: كامبیز درفشی جوان و علی اكبر فزون دلی
ر) دوچرخه سواری: ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۲ مدال برنز
▪ ۱۸۰ كیلومتر جاده انفرادی: حسن فرد مدال طلا، غلامحسین كوهی مدال نقره و بهروز رهبر مدال برنز
▪ ۱۰۰ كیلومتر تایم تریل تیمی: ایران- مدال طلا
▪ ۴ كیلومتر تعقیبی تیمی ایران متشكل از حسین بهارلو، خسرو حق گشا، منوچهر دانشمند و علی پورمهر مدال نقره
▪ ۴ كیلومتر تعقیبی انفرادی: خسرو حق گشا مدال برنز
ز) بوكس: ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۵ مدال برنز مقام دوم
▪ مدال طلا: دلارام شریف، ماسیس هامبارسونیان و عبدالرضا انداوه
▪ مدال نقره: عبدالرضا انصاری و جبار فعلی كاروچالی
▪ مدال برنز: هاملت میناسیان، حسین مادردوست، فرشید انتقامی، احمد پورافتخاری و وارتكس پارسانیان
▪ كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها با كسب ۳۶ مدال طلا و ۲۸ مدال نقره و ۱۷ مدال برنز جمعاً با ۸۱ مدال پس از كاروان ژاپن، به مقام دوم بازی ها دست یافت.● هشتمین دوره بازی های آسیایی - بانكوك ۱۹۷۸
▪ ۲۱ رشته ورزشی
▪ تعداد كل شركت كنندگان: ۲۸۷۶ نفر
▪ كشورمان در این دوره از بازی های حضور نداشت.
● نهمین دوره بازی های آسیایی - دهلی نو ۱۹۸۲
▪ ۲۵ رشته ورزشی - ۳۳ كشور
▪ تعداد كل شركت كنندگان: ۴۵۹۵ نفر
▪ كشورمان در این دوره از بازی ها با ۵۳ نفر ورزشكار و ۱۷ نفر همراه (۶۰ نفر) در ۴ رشته شركت نمود.
▪ رشته ها: فوتبال، دوچرخه سواری، كشتی آزاد و وزنه برداری
● تیم های مدال آور و نتایج ورزشكاران ایران
الف) كشتی آزاد: مقام اول - ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۲ مدال برنز
▪ مدال طلا: محمدحسین محبی، محمدحسن محبی و رضا سوخته سرایی
▪ مدال نقره: محمدحسین دباغی و عسگری محمدیان
▪ مدال برنز: احمد رضایی و محمود گنجی
ب) وزنه برداری: ۱ مدال طلا۲، مدال نقره
▪ مدال طلا: علی پاكیزه جمع در دسته ۷۵ كیلوگرم
▪ مدال نقره: اسلامبولی پور دسته ،۹۰ علی وادی دسته ۱۱۰+ كیلوگرم
ج) دوچرخه سواری: ۲ مدال برنز
▪ ۱۰۰ كیلومتر جاده تیمی تایم تریل- مدال برنز:علی زنگی آبادی، ابوالفضل جندقی، محمدعلی محمدی و مهرداد افشاریان
▪ ۱۸۵ كیلومتر جاده تیمی: مدال برنز
كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها، با كسب ۴ مدال طلا، ۴ مدال نقره و ۴ مدال برنز، جمعاً با ۱۲ مدال در رده هفتم بازی ها قرار گرفت.
● دهمین دوره بازی های آسیایی - سئول ۱۹۸۶
▪ ۲۵ رشته ورزشی- ۲۷ كشور
‌▪ تعداد كل شركت كنندگان: ۴۸۳۹ نفر
▪ كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها با ۹۴ ورزشكار و ۳۵ همراه جمعاً ۱۲۹ نفر در ۹ رشته شركت نمود.
▪ رشته هایی كه ایران در آن شركت داشت: تكواندو (۵ ورزشكار)، جودو (۴)، دوچرخه سواری (۸)، دوومیدانی (۳)، فوتبال (۲۰)، كشتی آزاد و فرنگی (۲۰)، واترپلو (۱۲)، هندبال (۱۲) و
وزنه برداری (۱۰)
● تیم های مدال آور و نتایج ورزشكاران ایران
الف) دوچرخه سواری: یك مدال طلا، یك مدال برنز
▪ ۴۰۰۰ متر تعقیبی انفرادی: مهرداد افشاریان مقام سوم، مدال برنز
▪ ۳۰ كیلومتر جاده امتیازی: علی زنگی آبادی مقام اول، مدال طلا
ب) جودو: یك مدال برنز
▪ ۶۰ كیلوگرم: مرتضی خدادادی مدال برنز
ج) تكواندو: یك مدال طلا، یك مدال نقره
▪ ۵۸ كیلوگرم: ابراهیم قادری مقام اول مدال طلا
▪ ۷۰ كیلوگرم: علی حاجی پور مقام دوم مدال نقره
د) وزنه برداری: ۲ مدال برنز
▪ ۹۰ كیلوگرم: داراب ریاحی مدال برنز
▪ ۱۱۰+ كیلوگرم: مهدی رضونی مدال برنز
و) كشتی فرنگی: یك مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۲ مدال برنز
▪ ۵۲ كیلوگرم: عبدالكریم كاكاحاجی مدال نقره
▪ ۶۲ كیلوگرم: احد جوان صالح مدال برنز
▪ ۷۴ كیلوگرم: رضا اندوز مدال نقره
▪ ۸۲ كیلوگرم: فریدون بهنام پور مدال برنز
▪ ۱۳۰ كیلوگرم: رضا سوخته سرایی مدال طلا
هـ) كشتی آزاد: ۳ مدال طلا، ۳ مدال نقره، ۴ مدال برنز
▪ ۴۸ كیلوگرم: مجید تركان مدال طلا
▪ ۵۲ كیلوگرم: یعقوب نجفی جویباری مدال نقره
▪ ۵۷ كیلوگرم: عسگری محمدیان مدال طلا
▪ ۶۲ كیلوگرم: اكبر فلاح مدال برنز
▪ ۶۸ كیلوگرم: علی اكبرنژاد مدال برنز
▪ ۷۴ كیلوگرم: الله مراد زرینی مدال نقره
▪ ۸۲ كیلوگرم: محمد محبی زنگنه مدال برنز
▪ ۹۰ كیلوگرم: محمدحسن محبی مدال نقره
▪ ۱۰۰ كیلوگرم: كاظم غلامی مدال نقره
▪ ۱۰۰+ كیلوگرم: علیرضا سلیمانی مدال طلا
كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها با كسب ۶ مدال طلا و ۶ مدال نقره و ۱۰ مدال برنز جمعاً ۲۲ مدال در رده بندی تیم ها، در رده چهارم بازی ها قرار گرفت.
● یازدهمین دوره بازی های آسیایی پكن ۱۹۹۰
▪ ۲۹ رشته ورزشی - ۳۶ كشور
▪ تعداد كل شركت كنندگان: ۶۱۱۷ نفر
▪ كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها با ۱۶۹ ورزشكار و همراه (۱۲۷ ورزشكار، ۴۲ نفر سرپرست، مربی و كادرفنی) در ۱۴ رشته ورزشی شركت نمود.
▪ رشته های ورزشی كه كشورمان در آن شركت داشت: كشتی آزاد و فرنگی (۲۰)، فوتبال (۲۰)، واترپلو (۱۳)، شیرجه (۲)، دوچرخه سواری (۱۳)، دوومیدانی (۹)، تیراندازی بانوان (۶)، قایقرانی (۱۰)، بوكس (۶)، بسكتبال (۱۲)، وزنه برداری (۱)، جودو (۷)، شمشیربازی (۵) و تنیس روی میز (۳)
● تیم های مدال آور و نتایج ورزشكاران ایران
الف) فوتبال: مقام اول - مدال طلا
▪ اسامی تیم: احمدرضا عابدزاده، بهزاد غلامپور، جواد زرینچه، سیدمحمد پنجعلی، مرحوم سیروس قایقران، مجید نامجومطلق، مجتبی كرمانی مقدم، مجتبی محرمی، سیدعلی افتخاری، ناصر محمدخانی، فرشاد پیوس، شاهرخ بیانی، صمد مرفاوی، رضا حسن زاده، نادر محمدخانی، مهدی ابطحی، محسن آشوری، شاهین بیانی، محمدحسن انصاری فرد و مهدی فنونی زاده
ب) كشتی آزاد: ۳ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۲ مدال برنز
▪ ۵۲ كیلوگرم: اویس ملاح مدال طلا
▪ ۷۴ كیلوگرم: بهروز یاری مدال طلا
▪ ۱۳ كیلوگرم: رضا سوخته سرایی مدال طلا
▪ ۶۸ كیلوگرم: رسول خادم مدال نقره
▪ ۸۲ كیلوگرم: آیت واگذاری مدال نقره
▪ ۵۷ كیلوگرم: جلیل جهانشاهی مدال برنز
▪ ۹۰ كیلوگرم : ایوب بنی نصرت مدال برنز
ج) كشتی فرنگی: ۳ مدال نقره، ۳ مدال برنز
▪ ۶۲ كیلوگرم: حسن یوسفی افشار مدال نقره
▪ ۱۰۰ كیلوگرم: محمد نادری مدال نقره
▪ ۱۳۰ كیلوگرم: علیرضا لرستانی مدال نقره
▪ ۵۷ كیلوگرم: احد پازاج مدال برنز
▪ ۷۴ كیلوگرم: مسعود قدیمی مدال برنز
▪ ۴۸ كیلوگرم: رضا سیم خواه مدال برنز
د) بوكس: یك مدال نقره، ۲ مدال برنز
▪ ۷۵ كیلوگرم: سیامك ورزیده مدال برنز
▪ ۸۱ كیلوگرم: علی اصغر كاظمی مدال نقره
▪ ۹۱+ كیلوگرم: ایرج كیارستمی مدال برنز
د) دوومیدانی: یك مدال برنز
▪ پرتاب دیسك: منصور قربانی مدال برنز
كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها با كسب ۴ مدال طلا و ۶ مدال نقره و ۸ مدال برنز، جمعاً ۱۸ مدال در رده بندی كلی، به مقام پنجم بازی ها دست یافت.
● دوازدهمین دوره بازی های آسیایی هیروشیما ۱۹۹۴
▪ ۳۴ رشته ورزشی- ۴۲ كشور
▪ تعداد كل شركت كنندگان: ۶۸۲۸ نفر
▪ كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها با ۲۱۵ ورزشكار و همراه در ۱۷ رشته ورزشی شركت نمود.
▪ رشته هایی كه كشورمان شركت داشت:
▪ شنا (۵)، شیرجه (۲)، فوتبال (۲۰)، كشتی آزاد و فرنگی (۲۰)، والیبال (۱۳)، دوومیدانی (۱۰)، جودو (۶)، تنیس (۴)، بوكس (۱۲)، دوچرخه سواری (۶)، تیراندازی بانوان (۶)، وزنه برداری (۱۰)، كاراته (۷)، بسكتبال (۱۲)، تكواندو (۴)، سواركاری (۹) و واترپلو (۱۴)
● تیم های مدال آور و نتایج وزشكاران ایران
الف) بوكس: ۱ مدال طلا، ۱ مدال نقره، ۲ مدال برنز - مقام ششم تیمی
▪ ۸۱ كیلوگرم: ایوب پورتقی قوشچی مدال طلا
▪ ۹۱+ كیلوگرم: محمدرضا صمدی مدال نقره
▪ ۹۱ كیلوگرم: بهمن عزیزپور مدال برنز
▪ ۶۷ كیلوگرم: انوشیران نوریان مدال برنز
ب) تكواندو: یك مدال طلا، ۲ مدال نقره، یك مدال برنز - مقام دوم
▪ ۷۰ كیلوگرم: فریبرز عسگری مدال طلا
▪ ۷۶ كیلوگرم: ابراهیم سعادتی مدال نقره
▪ ۸۳+ كیلوگرم: فرزاد ذرخش مدال نقره
▪ ۸۳ كیلوگرم: مجید امین ترابی مدال برنز
ج) جودو: یك نقره، یك برنز - مقام چهارم
▪ ۶۰ كیلوگرم: حسن احدپور مدال برنز
▪ ۹۵+ كیلوگرم: سیدمحمود میران مدال نقره
د) سواركاری: ۱ مدال برنز - تیمی سوم
▪ رشته پرش (تیمی): داود بهرامی، عزت وجدانی، كاظم وجدانی و شاهرخ مقدم، مدال برنز
و) كاراته: یك مدال طلا، ۲ مدال نقره، یك مدال برنز - مقام دوم
▪ ۷۰ كیلوگرم: مازیار فریدخمامی مدال طلا
▪ ۶۵ كیلوگرم: آرش جوانشیر مدال نقره
▪ ۷۵ كیلوگرم: سعید آشتیان مدال نقره
▪ ۸۰+ كیلوگرم: سعید خواجه حسینی مدال برنز
هـ) كشتی آزاد: ۶ مدال طلا، یك مدال نقره، ۲ مدال برنز مقام اول
▪ ۴۸ كیلوگرم: نادر رحمتی مدال طلا
▪ ۶۸ كیلوگرم: علی اكبرنژاد مدال طلا
▪ ۷۴ كیلوگرم: بهروز یاری مدال طلا
▪ ۸۲ كیلوگرم: امیررضا خادم مدال طلا
▪ ۹۰ كیلوگرم: رسول خادم مدال طلا
▪ ۱۳۰ كیلوگرم: ابراهیم مهربان مدال طلا
▪ ۱۰۰ كیلوگرم: ایوب بنی نصرت مدال نقره
▪ ۵۷ كیلوگرم: اویس ملاح مدال برنز
▪ ۶۲ كیلوگرم: رضا صفایی مدال برنز
ی) كشتی فرنگی:مقام دوم - ۲ مدال نقره
▪ ۴۸ كیلوگرم: رضا سیم خواه مدال نقره
۹۰ كیلوگرم: حسن بابك مدال نقره
▪ كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها با كسب ۹ مدال طلا و ۹ مدال نقره و ۸ مدال برنز، جمعاً ۲۶ مدال در رده بندی كلی تیم ها، در رده ششم قرار گرفت.
● سیزدهمین دوره بازی های آسیایی بانكوك ۱۹۹۸
▪ ۳۶ رشته ورزشی - ۴۱ كشور
▪ تعداد كل شركت كنندگان: ۹۱۴۱ نفر
كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها با ۱۹۹ ورزشكار و ۸۱ همراه (سرپرست و مربی) جمعاً ۲۸۰ نفر در ۲۶ رشته ورزشی شركت نمود.
▪ رشته های ورزشی كه كشورمان شركت داشت: تیر و كمان(۱ )، دوومیدانی (۸)، بدمینتون (۴)، بسكتبال (۱۲)، بوكس (۱۰)، قایقرانی (۱۲) (۵ زن و ۷ مرد)، دوچرخه سواری (۱۰)، شیرجه (۲) شنا (۵)،سواركاری (۴) (۳ مرد و ۱ زن)، فوتبال (۲۰)، شمشیربازی (۹)، ژیمناستیك (۵)، هندبال (۱۴)، جودو (۷)، كاراته (۵)، تیراندازی مردان (۳) و تیراندازی بانوان (۸) (جمعاً ۱۱ نفر) اسكواش (۲)، تنیس (۳)، تكواندو (۶)، تنیس روی میز (۳)، والیبال ساحلی (۲)، وزنه برداری (۸)، واترپلو (۱۳)، كشتی (۱۶) ووشو (۷)
● تیم های مدال آور و نتایج ورزشكاران ایران
الف) فوتبال: مقام اول - مقام طلا
▪ اسامی: بهزاد غلامپور، نیما نكیسا، حمیدرضا بابایی، نادر محمدخانی، جواد زرینچه، محمد خاكپور، محمد نوازی، علی جانملكی، ستار همدانی، علی كریمی، داریوش یزدانی، محمود فكری، علیرضا منصوریان، علی موسوی، وحید هاشمیان، مهدی مهدوی كیا، علی دایی، كریم باقری، رسول خطیبی و حمید استیلی
ب) كاراته: یك مدال طلا، ۳ مدال نقره
▪ ۷۶ كیلوگرم: علیرضا كتیرایی مدال طلا
▪ ۷۰- كیلوگرم: مهدی عموزاده مدال نقره
▪ ۷۵+ كیلوگرم: علی شاطرزاده مدال نقره
▪ كاتای مردان: سیدعلاءالدین نكوفر مدال نقره
ج) دوچرخه سواری: یك مدال طلا، یك مدال برنز
▪ رشته تایم تریل انفرادی: قادر میزبانی مدال طلا
▪ ۴۰ كیلوگرم: دور امتیازی امیر زرگی مدال برنز
د) تكواندو: یك طلا،یك نقره، ۳ برنز
▪ وزن سوم: مهدی بی باك مدال طلا
▪ وزن ششم: مجید افلاكی مدال نقره
▪ وزن چهارم: بیژن مقانلو مدال برنز
▪ وزن هفتم: مجید امین ترابی مدال برنز
▪ وزن هشتم: حسن اصلانی مدال برنز
و) وزنه برداری: یك مدال طلا ۲ مدال نقره، ۲ مدال برنز
▪ ۸۵ كیلوگرم: شاهین نصیری نیا مدال طلا
▪ ۷۷ كیلوگرم: محمدحسین برخواه مدال نقره
▪ ۹۴ كیلوگرم: كورش باقری مدال نقره
▪ ۵۶ كیلوگرم: سیدمهدی پانزوان مدال برنز
▪ ۱۰۵ كیلوگرم: حسین رضازاده مدال برنزهـ) كشتی فرنگی: یك مدال طلا
▪ ۱۳۰ كیلوگرم: مهدی سبزعلی مدال طلا
ی) كشتی آزاد: ۴ مدال طلا، یك مدال نقره، یك مدال برنز
▪ ۶۹ كیلوگرم: امیر توكلیان مدال طلا
▪ ۸۵ كیلوگرم: علیرضا حیدری مدال طلا
▪ ۹۷ كیلوگرم: عباس جدیدی مدال طلا
▪ ۱۳۰ كیلوگرم: علیرضا رضایی مدال طلا
▪ ۵۴ كیلوگرم: بهنام طیبی مدال نقره
▪ ۵۸ كیلوگرم: محمد طلایی مدال برنز
ر) دوومیدانی: یك مدال نقره، یك مدال برنز
▪ ۳۰۰۰ متر با مانع: سیدحمید سجادی مدال نقره
▪ ۳۰۰۰ متر با مانع: جعفر باباخانی مدال برنز
ز) بوكس: یك مدال نقره، یك مدال برنز
▪ ۹۱+ كیلوگرم: محمدرضا صمدی مدال نقره
▪ ۹۱ كیلوگرم: روح الله حسینی مدال برنز
ژ) جودو: یك مدال نقره، ۳ مدال برنز
▪ ۱۰۰+ كیلوگرم: محمودرضا میران مدال نقره
▪ ۶۶ كیلوگرم: آرش میراسماعیلی مدال برنز
▪ ۸۱ كیلوگرم: كاظم ساریخانی مدال برنز
▪ ۱۰۰ كیلوگرم: فرهاد معابی نوروزآبادی مدال برنز
ص) ووشو: یك مدال نقره
▪ ۷۰ كیلوگرم: حسین اجاقی مدال نقره
ض) شمشیربازی: یك مدال برنز تیمی
▪ رشته سابر: عباس شیخ الاسلامی، پیمان فخری، امیر مهیمن رحیمی و محمد میرمحمدی مدال برنز
▪ كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها با كسب ۱۰ مدال طلا و ۱۱ مدال نقره و ۱۳ مدال برنز، جمعاً ۳۴ مدال در رده بندی كلی كشورها در رده ششم قرار گرفت.
● چهاردهمین دوره بازی های آسیایی - پوسان ۲۰۰۲
▪ ۳۸ رشته ورزشی ۴۴ كشور
▪ تعداد كل ورزشكاران شركت كننده: ۹۹۱۹ نفر
▪ كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها با ۱۲۷ ورزشكار و ۱۰۹ همراه شامل كادر اجرایی و سرپرستان و مربیان و كادر پزشكی جمعاً ۲۳۶ نفر در ۱۵ رشته ورزشی شركت نمود.
رشته های ورزشی كه كشورمان شركت داشت:
▪ واترپلو (۱۳)، كشتی فرنگی و آزاد (۱۴)، قایقرانی (مردان ۲- زنان ۴)، ۴- ووشو (۶)، دوچرخه سواری (۱۰)، فوتبال (۲۹)، والیبال (۱۲)، تیر و كمان (۱)، كاراته (۵)، سواركاری (مردان ۴- زنان ۱)، تكواندو (مردان زنان ۳)، جودو (۷)، وزنه برداری (۸)، تیراندازی (مردان ۳- زنان ۴)، دوومیدانی
(مردان ۳- زنان ۱)
الف) واترپلو: مقام چهارم- قزاقستان اول، چین دوم، ژاپن سوم
ب) فوتبال: مقام اول- ژاپن دوم، كره جنوبی سوم، تایلند چهارم، مدال طلا تیمی
تیم ملی فوتبال:
۱- ابراهیم میرزاپور،
۲- سیدمهدی رحمتی اسكویی،
۳- ارشاد یوسفی
۴- حمید عزیززاده طرقی
۵- حسین كعبی
۶- علیرضا نیكبخت
۷- جواد نكونام
۸- سعید لطفی
۹- مهدی امیرآبادی
۱۰- سیاوش اكبرپور
۱۱- محسن بیاتی نیا
۱۲- جواد كاظمیان
۱۳- علی بداوی
۱۴- محرم نویدكیا
۱۵- ایمان مبعلی
۱۶- محمد نصرتی
۱۷- ابوالفضل حاجی زاده كجابادی
۱۸- جلال كاملی مفرد
۱۹- یحیی گل محمدی
۲۰- علی دایی
ج) والیبال: مقام دوم- كره جنوبی اول، ژاپن سوم، چین چهارم، مدال نقره تیمی
تیم ملی والیبال:
۱- پیمان اكبری
۲- علیرضا بهبودی
۳ـ احسان الله شیركوند
۴- افشین علیایی
۵- محمد تركاشوند
۶- رحمان محمد راد
۷- امیر حسین منظمی
۸- امیر حسینی
۹- محمد منصوری
۱۰- عباس قاسمیان
۱۱- محمود افشاردوست
۱۲- بهنام محمودی خاتون آبادی
و) سواركاری: مقام پنجم تیمی، علی نیلفروشان، ارسیا اردلان، تارا اردلان، رامین شكی، پرش با اسب
▪ مقام پنجم انفرادی: علی نیلفروشان مقام ششم انفرادی، رامین شكی و تارا اردلان مقام پانزدهم انفرادی در رشته پرش با اسب
▪ ژاپن اول، فیلیپین دوم، مالزی سوم، كره جنوبی چهارم، ایران پنجم با ۱۹ خطا
هـ) وزنه برداری: یك طلا و ۳ نقره و ۳ برنز - سوم آسیا
▪ ۱۰۵+ كیلوگرم: حسین رضازاده مدال طلا
▪ ۷۷ كیلوگرم: محمدحسین برخواه مدال نقره
▪ ۸۵ كیلوگرم: سیدهادی پانزوان مدال نقره
▪ ۹۴ كیلوگرم: كورش باقری مدال نقره
▪ ۶۹ كیلوگرم: سیدمهدی پانزوان مدال برنز
▪ ۱۰۵ كیلوگرم: حسین توكلی مدال برنز
▪ ۷۷ كیلوگرم: محمدعلی فلاحتی نژاد مدال برنز
▪ ۸۵ كیلوگرم: شاهین نصیری نیا (حذف شد)
ی) جودو: یك مدال مدال و یك نقره و ۳ برنز
▪ ۶۰ كیلوگرم: مسعود حاجی آخوندزاده مدال طلا
▪ وزن آزاد و ۱۰۰+ كیلوگرم: سیدمحمود میران یك نقره، یك برنز
▪ ۱۰۰ كیلوگرم: عباس فراح مدال برنز
▪ ۷۳ كیلوگرم: حامد ملك محمدی معمار مدال برنز
▪ ۹۰ كیلوگرم: مسعود خسروی نژاد پنجم
▪ ۸۱ كیلوگرم: كاظم ساریخانی پنجم
▪ ۶۶ كیلوگرم: آرش میراسماعیلی هفتم
ر) دوچرخه سواری: یك مدال نقره تیمی در رشته ۴ كیلومترتعقیبی تیمی: حسین عسگری، علیرضا حقی، عباس سعیدی تنها، قادر میزبانی، مهدی سهرابی،
▪ رشته مدیسین: عباس سعیدی تنها، مهدی سحرابی و امیر زرگری مقام پنجم
▪ ۴۸ كیلومتر تایم تریل انفرادی: قادر میزبانی مقام پنجم
▪ ۴ كیلومتر انفرادی: حسین عسگری مقام چهارم
ز) قایقرانی آقایان
▪ كایاك دو نفره ۵۰۰ متر: محسن میلاد و بابك ثمری مقام چهارم
▪ ۱۰۰۰ متر یك نفره: بابك ثمری مقام پنجم
ژ) قایقرانی بانوان
▪ كایاك دو نفره ۵۰۰ متر: فرحناز امیرشقاقی و هنگامه احدپور مقام ششم
▪ كایاك یك نفره ۵۰۰ متر: سونیا نوری زاد مقام هشتم
▪ كایاك چهار نفره ۵۰۰ متر: امیر شقاقی، نوری زاد و راحله و هنگامه احدپور مقام هفتم
ص) كشتی فرنگی: ۳ مدال برنز و یك مقام پنجم
▪ ۱۲۰ كیلوگرم: علیرضا غریبی مدال برنز
▪ ۹۶ كیلوگرم: مسعود هاشم زاده مدال برنز
▪ ۷۴ كیلوگرم: پرویز زیدوند مدال برنز
▪ ۶۰ كیلوگرم: علی اشكانی پنجم
▪ ۸۴ كیلوگرم: مجید رمضانی (حذف شد)
▪ ۶۶ كیلوگرم: مهدی نصیری (حذف شد)
▪ ۵۵ كیلوگرم: حمید بنی تمیم (حذف شد)
ض) تیر و كمان:
▪ مجید میررحیمی بیست و یكم
س) دوومیدانی بانوان:
▪ پریسا بهزادی در پرتاب وزنه هشتم
ش) دوومیدانی مردان:
▪ عباس صمیمی در پرتاب دیسك مدال نقره
▪ ۱۵۰۰ متر: سجاد مرادی یازدهم
▪ مهدی جلودارزاده سیزدهم
ح) تیراندازی بانوان: در رشته هدف متحرك تیمی
▪ مدال برنز توسط خانم ها لیدا فریمان، راحله خیرالله زاده و الهام هاشمی
▪ رشته تفنگ خفیف: مقام ششم
▪ رشته تفنگ بادی: مقام دهم
خ) كشتی آزاد: یك مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۲ مدال برنز یك پنجمی و یك ششمی
▪ ۹۶ كیلوگرم: علیرضا حیدری طلا
▪ ۶۶ كیلوگرم: علیرضا دبیر نقره
▪ ۱۲۰ كیلوگرم: عباس جدیدی نقره
▪ ۷۴ كیلوگرم: مهدی حاجی زاده برنز
▪ ۵۵ كیلوگرم: محمد رضایی برنز
▪ ۸۴ كیلوگرم: پژمان درستكار پنجم
▪ ۶۰ كیلوگرم: مسعود مصطفی جوكار ششم
ک) تیراندازی مردان رشته تفنگ بادی:
▪ حسین جهانمیری نژاد با ۵۷۹ امتیاز سی و چهارم
▪ رضا احمدی با ۵۶۹ امتیاز چهل و چهارم
▪ احسان همایونی با ۵۸۷ امتیاز شانزدهم
گ) ووشو: یك نقره، یك طلا
▪ ۷۰- كیلوگرم: حسین اجاقی مدال طلا
▪ ۶۵- كیلوگرم: محمد آقایی مدال نقره
ل) تكواندو مردان: یك طلا، یك نقره، یك برنز، ۳ مقام پنجمی
‌▪ وزن پنجم: هادی ساعی طلا
▪ وزن دوم: بهزاد خداداد نقره
▪ وزن ششم: مجید افلاكی برنز
▪ وزن سوم: امید غلام زاده پنجم
▪ وزن هفتم: یوسف كرمی پنجم
▪ وزن هشتم: هادی افشار پنجم
م) تكواندو بانوان: یك مدال برنز ۲ مقام پنجم
▪ وزن سوم: پروانه محمد تقی پور تهرانی مدال برنز
▪ وزن چهارم: مرضیه اسدی پنجم
▪ وزن دوم: طیبه فدایی نژاد پنجم
ن) كاراته: ۲ طلا و ۳ نقره
▪ ۸۰ +كیلوگرم: مهران بهنام فر مدال طلا
▪ ۷۰- كیلوگرم:علیرضا كتیرایی طلا
▪ ۶۵- كیلوگرم: مهدی عموزاده نقره
▪ ۶۰- كیلوگرم: حسین روحانی نقره
▪ ۷۵- كیلوگرم: جاسم ویشگاهی نقره
كاروان ورزشی كشورمان در این دوره از بازی ها با كسب
۸ مدال طلا و ۱۴ مدال نقره و ۱۴ مدال برنز، جمعاً ۵۶ مدال در رده بندی كلی كشورها در رده دهم قرار گرفت.
منبع : روزنامه ابرار ورزشی