پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

ابوالقاسم خالو (فغانی)


جنسیت: مرد
نام پدر: آقا یوسف
تولد و وفات: ( ... )س چهاردهم قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نوازنده
با نواختن قره‌نی آشنائی داشت و مداحی و شبیه‌خوانی نیز می‌کرد.
منبع : مطالب ارسالی