پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

ضربه پای برگردان پرشی


ضربه پای برگردان پرشی
● ساواته (بوکس فرانسوی) توسط امری مدنی
▪ امری مدنی
ـ ۲۳ ساله
ـ عضو تیم فرانسه
ـ قهرمان الیت فرانسه سال ۲۰۰۴ و نایب قهرمان سال ۲۰۰۳
ـ قهرمان اروپا در سال ۲۰۰۴
ـ باشگاه: کلوپ Athletic در بوبنیی (۹۳)
ضربه پای برگردان چرخشی پرشی، یک ضربه نمایشی است که در وارد آوردن آن باید دقت زیادی کرد. این ضربه نقش به‌سزائی در شکست یا موفقیت شما دارد. ضربه برگردان از زمین و با حرکت ضربدری پاها شروع می‌شود و سپس به شل و رها کردن پا منجر می‌شود.
۱) هر دوی ما گارد بالا گرفته‌ایم.
۲) حریف یک ضربه شلاقی به بالاتنه من وارد می‌کند که من با بازویم آن را می‌گیرم.
۳) با وارد آوردن یک ضربه شلاقی پای عقب به داخل ران مقابل حریف، ضدحمله انجام می‌دهم.
۴) و به‌محض آن‌که حریف قصد می‌کند یک حمله مستقیم انجام دهد، من با پای عقب به بالاتنه او ضربه وارد می‌کنم و او را متوقف می‌کنم.
۵) پایم را جلو می‌گذارم، می‌چرخم و خودم را برای پرش آماده می‌کنم. ضربدری بودن پاهایم و بلند شدن زانوی پای تکیه‌گاه من باعث شل و رها شدن آن می‌شود.
۶) من در حالی‌که خودم را بلند می‌کنم، می‌چرخم و منتظر تماس چشمی هستم تا در اوج پرشم، پایم را باز کنم.
۷) ضربه برگردان چرخشی پرشی با پاشنه زده می‌شود تا بیشترین کارآئی را داشته باشد. البته ممکن است به دلیل زدن ضربه در هنگام پرش، دچار عدم تعادل شوید که باید مراقب این مسئله باشید.
۸) پس از به خاک زدن حریف باید مراقب باشیم تا مورد حمله او قرار نگیریم. این کار ممکن است باعث شود شما انرژی مصرف کنید و مجبور شوید ریتم مبارزه خود را برای بقیه راند مورد بازبینی قرار دهید.
منبع : ماهنامه رزم‌آور