چهارشنبه, ۳ مرداد, ۱۴۰۳ / 24 July, 2024
مجله ویستا

سخنان بزرگان


سخنان بزرگان
ـ علی ابن ابیطالب : شرط خرد حفظ تجربه ها و بکار بستن آنهاست
فردریش نیچه :آدمی به خاطر نیاز به مراقبت و کمک دیگران با آنها ارتباط برقرارمی کند
ـ چارلی چاپلین:اگر شاد بودی آهسته بخند تا غم ناراحت نشه و اگر غمگین بودی آرام گریه کن تا شادی نا امید نشه .
ـ ارد بزرگ:نخستین گام در راه پیروزی ، آموختن ادب است و نکو داشت دیگران .
ـ فرانک:ما در بین کسانی که با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، ولی وقتی بزرگ می شویم که بین کسانی باشیم که با ما هم عقیده نباشند.
ـ فردریش نیچه : هیچ پدیده ای اخلاقی نیست بلکه ما آن را اخلاقی تفسیر می کنیم.
ـ علی ابن ابیطالب : بی خردتر از همه کسی است که خود را خردمندتر از همه پندارد
ـ بنیامین فرانکلین:نصیحت؟ عاقلین به آن احتیاجی ندارند . احمق ها آن را قبول نمی کنند.
ـ بنیامین فرانکلین:یک امروز، ارزشِ دو فردا را دارد.


شجم میلان
منبع : مطالب ارسال شده