جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا

علی‌اکبر سیاهپوش


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۳۴۰) شمسی
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
خدمت خود را در پلیس و ژاندارمری سابق شروع نمود. وارد خدمت ارتش شاهنشاهی شد. وی در اغلب عملیات نامی که برای استقرار و نظم بوده شرکت می‌کرده. بعد از ۱۳۲۰ش به تقاضاء خود بازنشسته شد و تا پایان عمر به امور کشاورزی پرداخت. اثر وی: "موتورهای هواپیمائی و ساختمان کار آنها" می‌باشد.
منبع : مطالب ارسالی