پنجشنبه, ۴ مرداد, ۱۴۰۳ / 25 July, 2024
مجله ویستا

حسن شیرازی


جنسیت: مرد
تولد و وفات: ( ... - ۱۲۸۵) قمری
محل تولد: مشخص نیست.
شهرت علمی و فرهنگی: خطاط
وی نستعلیق را خوش می‌‌نوشت و سیاق را نیکو می‌‌دانست.
منبع : مطالب ارسالی