پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا

ویروسی شدن در ۲۰ دقیقه !


ویروسی شدن در ۲۰ دقیقه !

Deprecated: nl2br(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /var/www/vista/mag/ar.php on line 59
ترجمه و تخلیص : امیر حسین شریفی
ناشر : مهندسی شبكه مشورت
مرجع : SecurityFocus

Deprecated: strstr(): Passing null to parameter #1 ($haystack) of type string is deprecated in /var/www/vista/mag/ar.php on line 81