جمعه, ۲۲ تیر, ۱۴۰۳ / 12 July, 2024
مجله ویستا


تمرین گام به گام علوم سال پنجم ابتدایی: آنچه درباره این درس باید بدانید، سوالات چهارگزینه‌ای، سوالات صحیح و یا غلط، سوالات تشریحی، سوالات تکمیلی


تمرین گام به گام علوم سال پنجم ابتدایی: آنچه درباره این درس باید بدانید، سوالات چهارگزینه‌ای، سوالات صحیح و یا غلط، سوالات تشریحی، سوالات تکمیلی
نویسنده : حسین مرتضوی
شماره کنگره : ۸۴۴ت۴م/۲۲/LB۳۰۶۰
شابک : ۵-۹۴۵-۴۶۱-۹۶۴
رده دیویی : ۵۰۷
تاریخ نشر : ۳۰/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۱۴۴
تیراژ : ۵۰۰۰
نوبت چاپ : ۶