پنجشنبه, ۳ خرداد, ۱۴۰۳ / 23 May, 2024
مجله ویستا

سید محسن صدر


سید محسن صدر
سید محسن صدر _ معروف به صدرالاشراف (۱۳۴۱-۱۲۵۰ش) ــ فرزند سیدحسین در محلات متولد شد. تحصیلات ابتدایی را تا ۱۱ سالگی که علوم قدیمه بود در همان محلات به انجام رسانید و به علت اختلاف پدرش با ظل‌السلطان (حاکم وقت) به همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد و به تحصیل حوزوی در تهران ادامه داد.
صدرالاشراف ابتدا معلمی سالارالسلطنه پسر ناصرالدین شاه را برعهده داشت. پس از به سلطنت رسیدن مظفرالدین شاه حکومت همدان به سالارالسلطنه محول شد و صدر به عنوان پیشکار او به همدان رفت. در ۱۲۸۵ش مخبرالسلطنه (وزیر عدلیه) صدرالاشراف را به خدمت قضائی دعوت و به معاونت اول محاکم جزا منصوب کرد.
پس از بمباران مجلس شورا ۱۲۸۷ش، دادگاه ویژه‌ای برای رسیدگی به اتهام دستگیرشدگان در باغشاه تشکیل شد، صدرالاشراف یکی از قضات این دادگاه بود.
صدرالاشراف پس از باغشاه تا ۱۳۱۲ در مشاغل قضایی زیر خدمت می‌کرد:
رئیس محاکم استیناف تهران، ریاست دادگستری گیلان، رئیس شعبه دوم دیوان عالی کشور، ریاست محکمه انتظامی قضات و مدعی‌العمومی کل ایران.
محسن صدر از ۱۳۱۲ تا شهریور ۱۳۱۵ در دولتهای فروغی و محمود جم وزیر دادگستری بود سپس در دوره‌های یازدهم، دوازدهم، سیزدهم به نمایندگی از محلات و کمره وارد مجلس شورای ملی شد. پس از اتمام دوره نمایندگی در ۱۳۲۲ در دولت سهیلی به وزارت دادگستری رسید و در ۱۵ خرداد ۱۳۲۴ با رأی اکثریت مجلس شورا به نخست‌وزیری منصوب شد. محسن صدر در دولت چند ماهه خود مورد مخالفت شدید توده‌ایها و اقلیت مجلس به رهبری دکتر مصدق بود. مخالفان، او را در نشریات « مستنطق باغشاه» و « میرغضب باغشاه» خطاب می‌کردند. صدرالاشراف در آبان همان سال از نخست‌وزیری استعفا داد و به خارج از ایران رفت. پس از بازگشت در ۱۳۲۷ به استانداری خراسان منصوب شد و در ۱۳۳۲ به عنوان سناتور انتصابی از تهران به مجلس سنا راه یافت و ریاست این مجلس را به عهده داشت.
محسن صدر در سن ۹۱ سالگی در تهران فوت کرد.

آسیه آل احمد
منبع : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران