پنجشنبه, ۲۸ تیر, ۱۴۰۳ / 18 July, 2024
مجله ویستا


داروشناسی برای همه: روش صحیح مصرف دارو در خانواده


داروشناسی برای همه: روش صحیح مصرف دارو در خانواده
نویسنده : دهقان، معصومه
شماره کنگره : ۲د۹۵د/RM۳۰۰
شابک : ۹۶۴-۶۹۳۵-۸۲-۶
رده دیویی : ۶۱۵.۱۹
تاریخ نشر : ۸۵۰۶۲۱
تعداد صفحه : ۲۴۰
نوبت چاپ : ۳