دوشنبه, ۴ تیر, ۱۴۰۳ / 24 June, 2024
مجله ویستا

دیپلماسی استقامت، خط بطلانی بر نظریات روابط بین الملل


دیپلماسی استقامت، خط بطلانی بر نظریات روابط بین الملل
ماجرای هسته ای به عرصه ای برای میزان استقامت و پایداری برگفتمان امام(ره) بود. در این ماجرا ثابت شد که همراهی یا عدم همراهی با امام راحل هیچ امتیازی ندارد و خط امامی بودن تنها به عمل و منش است نه تبلیغات وجنجال سازی رسانه ای.
بی شک ورود ایران اسلامی به کلوپ هسته ای جهان، آن چیزی نبود که قدرتهای جهان خواستار آن بودند. در دورانی که شاهد به زانو درآمدن اقتصاد بحران زده غرب می باشیم، به خوبی به ثمرات ایستادگی در بعد بین المللی وپافشاری بر حقوق مسلمه خود پی می بریم.
روزی که تفکرات شاه سلطان حسینی قصد اضمحلال هژمونی جهانی را داشت و از ترس شورای امنیت در حال خودکشی بود، هیچگاه درصدی احتمال نمی دادیم که با تغییر رویه سیاسی خود می توان یکبار برای همیشه حقوقی را که سالهای سال قربانی زیاده خواهیهای دول استعمارگر شده بود را به دست آورده ایم. همانها که با توسل به نظریه سازی های گسترده واستعماری خود همچون نظریه (( پیشرفت)) سعی در به یغما بردن منابع ملی کشورهای جهان سوم داشتند. به لحاظ دید تاریخی غرب، اصولا ملل جهان سوم بشر نیستند که برای آنان حق وحقوقی قائل باشند.( می توان به نظرات برخی فلاسفه غرب همچون جان لاک مراجعه کرد).
پیروزی انقلاب اسلامی ایران پایانی بر یک عمر تحقیر ایران وایرانی بودن بود. پایانی بر گرفتن حق توحش از ایران اسلامی، لایحه کاپیتولاسیون و...
به اعتقاد امام راحل (ره)جنگ اصلی در جهان، جنگ مستضعفان ومستکبران وجنگ حق وباطل است. جنگی که میدان مشخص ومحدودی ندارد ودایره آن به وسعت کل جهان است. نام انقلاب اسلامی برای ما مسئولیت آور است وبه همین دلیل شاهد بودیم که تفکر شاه سلطان حسین سعی درعبور از انقلاب اسلامی و تکیه بر جمهوری اسلامی بود. محدود کردن گفتمان انقلابی ملت ایران به دوون مرزها وتن دادن به قواعد نا عادلانه ای که به خاطر ریشه کن کردن و مقابله با آنها انقلاب کرده بودیم از نتیجه و ثمرات این تفکرات به ظاهر روشنفکرانه ولی خانمان سوز بود.
در بین منتقدان غرب چنین اعتقادی وجود دارد که در نتیجه جهانی سازی شاهد جهانی شدن فرهنگ غرب، خشونت، دموکراسی سازی و.. خواهیم بود ولی هیچگاه جهانی سازی فناوری های پیشرفته وحساس را شاهد نخواهیم بود.
برای آشنایی با تفکرات حاکم بر تیم هسته ای دوره قبل، لازم است ابتدا مختصری در مورد ۳ واژه توضیح دهیم: « غرب ستایی»- « غرب هراسی» و«غرب زدگی»
عده ای غرب هراسی وعده ای دیگر غرب زدگی را مقدمه غرب ستایی می دانند.در ایران اسلامی نیز علقه ای که برخی روشنفکر نمایان حامی استبداد در مقابل غرب داشتند، نقش مهمی در نفی حرکات استقلال طلبانه وهضم در نظام جهانی داشت. البته این تنها معضل ایران اسلامی نبوده و غرب زدگی در برخی کشورهای جهان سوم در قالب « بریده از سنت و نرسیده به مدرنیته کامل» بیان می شود.
بسیاری در پی مقاومت دولت نهم بر سر خواسته به حق ایران اسلامی در دستیابی به فناوری پیشرفته هسته ای، در غم فرصتهای از دست رفته شروع به تخریب و تخطئه این اقدام دولت نمودند و از« دیپلماسی مقاومت» ماجراجویی تعبیر نمودند. اما اگر نگاهی کوتاه به تاریخ بیاندازیم مشاهده می کنیم که در دهه ۷۰ بالاخره آمریکا مجبور شد در مقابل مقاومتهای چین در عرصه سیاسی کوتاه بیاید و چین را به عنوان یکی از قدرتهای جهان به حساب بیاورد.ماجرای هسته ای به عرصه ای برای میزان استقامت و پایداری برگفتمان امام بود. در این ماجرا ثابت شد که همراهی یا عدم همراهی با امام راحل هیچ امتیازی ندارد و خط امامی بودن تنها به عمل و منش است نه تبلیغات وجنجال سازی رسانه ای.
اینک متاسفانه شاهدیم کسانی که مدام دولت نهم را به دوری از ارزشها ( ارزشهای حزب مشارکت ومجاهدین( متهم می کنند و دولت نهم را به انحراف از اهداف انقلاب ونیز سرافکندگی ایران در صحنه جهانی متهم می کنند، در مقابل دستاورد بی نظیر ایران در عرصه هوا فضا و نیز دستیابی به مراحل بالاتر فناوری هسته ای در سال جاری سکوت مطلق اختیار کرده اند و گویا ارزش منافع ملی واقتدار ایران اسلامی در حد مصاحبه با خوانندگان فاسد لوس آنجلسی ارزش ندارد..
بی شک امروز دیگر باید خط بطلانی بر آموزه های تحمیل شده لیبرالیسم در بعد روابط بین الملل کشید. شعار« می شود ومی توانیم» به « خواستیم وتوانستیم» تبدیل شد. این ایستادگی بی شک بر پایه تفکرات و اموزه های اصیل شیعی می باشد. برای اثبات این مدعا به فرازهایی از نظرات چند تن از تحلیلگران ونخبگان سیاست جهان در دمورد قدرت اسلام شیعی می پردازیم:
آقای « فرانسوا تودال» نویسنده کتاب ژئوپلتیک تشیع می نویسد: تشیع و به هر حال آنچه اکنون در ایران مطرح است و برآن می باشد که سخنگوی محرومان جهان سوم و امید و آرمان محرومان زمین باشد و از این رهگذر جهان غرب و ارزشهای آن را به عنوان اهرمهای مکر و فریب توده های محروم محکوم می نماید. این موضع سخت تشیع، ریشه در محتوای پیام مکتب مهدوی آن دارد.»
« آلوین تافلر» نویسنده کتاب « تغییر ماهیت قدرت» در این کتاب ذکر می کند: بازی قدرت در دهه های آینده پدید خواهد آمد و بدون در نظر گرفتن قدرت روزافزون اسلام قابل درک نخواهد بود.
با توجه به موارد مذکور باید گفت که گفتمان انقلاب اسلامی با تکیه بر آموزه های اصیل حضرت روح الله در حال عبور از« وابستگی» به سمت « وارستگی» در عرصه جهانی خواهد بود. اما شاه سلطان حسین ها بدانند در این را ه بزرگ و پر و مشقت «هرآن شمعی که ایزد بر فروزد هرآنکس پف کند ریشش بسوزد».
مصطفی نمازیان
منبع : برنا نیوز