دوشنبه, ۲۸ خرداد, ۱۴۰۳ / 17 June, 2024
مجله ویستا

اسبا‌ب‌بازی‌های مناسب ۱۲تا۱۸ ماهگی


اسبا‌ب‌بازی‌های مناسب ۱۲تا۱۸ ماهگی
بازیچه‌ای که کودک بتواند آن را پیشاپیش خود هل بدهد و راه ببرد، به او که تازه در حال راه افتادن است اعتمادبه‌نفس می‌دهد و کمکش می‌کند. انواع مختلفی از این نوع اسباب‌بازی‌ها مانند حیوانات چوبی و چرخ‌هائی که هنگام حرکت آهنگی از آنها شنیده می‌شود، در بازار پیدا می‌شود. هنگامی‌که کودک نشسته است می‌تواند با دست‌هایش اسباب‌بازی‌ها را روی هم بچیند. در همین سن است که کودک به خاک‌بازی علاقه نشان می‌دهد و بازیچه‌هائی که موسیقی از آنها پخش می‌شود برایش جالب است.