شنبه, ۲ تیر, ۱۴۰۳ / 22 June, 2024
مجله ویستا

علی دهقان


جنسیت: مرد
تولد و وفات: (۱۲۸۵ - ... ) شمسی
محل تولد: ایران - اردبیل - اردبیل
شهرت علمی و فرهنگی: نویسنده
پس از فراغت از تحصیل دورۀ متوسطه به تهران آمد و در دانشسرای عالی در رشتهٔ ریاضی و علوم تربیتی لیسانس گرفت و بعد وارد خدمت وزارت فرهنگ اصفهان ، رئیس دانشسرای مقدماتی پسران تبریز ، رئیس فرهنگ ارومیه ، مأمور مطالعه به اروپا در سال ۱۳۲۶ش به مدت یکسال ، رئیس دبیرستان قریب ، رئیس تعلیمات متوسطه ، رئیس فرهنگ آذربایجان و استاندار آذربایجان شرقی. از آثار او: "تربیت معلم در کشورهای فرانسه و انگلستان و ایران"؛ "تعلیم و تربیت در فرانسه".
منبع : مطالب ارسالی