پنجشنبه, ۲۴ خرداد, ۱۴۰۳ / 13 June, 2024
مجله ویستا


فرهنگ فارسی به روسی در دوجلد: دارای بیش از 60000 واژه، با پیوست: شرح مختصر دستور زبان فارسی، واژه‌های نو، نام‌های جغرافیایی


فرهنگ فارسی به روسی در دوجلد: دارای بیش از 60000 واژه، با پیوست: شرح مختصر دستور زبان فارسی، واژه‌های نو، نام‌های جغرافیایی
نویسنده : یوری‌آرنوویچ روبینچینگ,محمدنوری عثمانف
شماره کنگره : ۴ف۹ر/PG۲۶۵۳
شابک : ۱-۷۲-۶۵۰۳-۹۶۴
رده دیویی : ۴۹۱.۷۳
تاریخ نشر : ۱۲/۰۷/۸۵
تعداد صفحه : ۸۶۴
تیراژ : ۲۲۰۰
نوبت چاپ : ۱