دوشنبه, ۱ مرداد, ۱۴۰۳ / 22 July, 2024
مجله ویستا

تازه هایی از گیاهان دارویی


ژل صبر زرد ، بهبود زخم ها را در موش های دیابتی افزایش می دهد.
كاهش بهبود زخم های پوستی در بیماران دیابتی ممكن است مربوط به كاهش مقدار كلاژن باشد ،كلاژن تركیبی است كه ساختمان و استحكام بافت پوست را تثبیت می كند. در مطالعه ای نشان داده شده كه درمان با ژل صبر زرد ، بهبود زخم را افزایش می دهد و این احتمالا به خاطر اثری است كه روی سنتز كلاژن ونیز التهاب دارد. در این مطالعه ، زخم های پوستی ایجاد شده در موش های دیابتی ، با تجویز خوراكی یا موضعی ژل صبر زرد (Aloe) درمان شدند. زخم های مجاور شده با ژل آلوئه ، به طور معنی دار سریع تر از زخم های حیوانات گروه كنترل ، درمان گردیدند. به علاوه ، مقدار كلاژن ، پروتئین تام و DNA هم در گزوه درمان بالاتر از گروه كنترل بود ( خصوصا در خلال ۱۰ روز اول مطالعه ). محققین نتیجه گرفتند كه خواص هیپوگلیسمیك احتمالی ژل صبر زرد ، ممكن است مسؤول توانایی ظاهری اش در افزایش بهبود زخم ها در افراد دیابتی باشد. مكانیزم بیوشیمیایی احتمالی صبر زرد كه این اثر را اعمال می كند ، هنوز مشخص نیست.
بتاكاروتن ، اكسیداسیون LDL را كاهش می دهد.
در یك مطالعه بالینی ، مقدار mg۵/۴ بتاماروتن در روز ، اكسیداسیون LDL را در افراد بزرگسالی كه در آن ها ریسك بیماری های قلبی وجود داشت ، به طور معنی دار كاهش دارد. این مطالعه ، شامل ۲۰۰ زن و مرد در دامنه سنی ۳۵ تا ۶۸ سال بود كه در ۳ گروه تحت خطر سیگاری ها ، دیابتی ها ، چاق ها ، و یك گروه شاهد سالم ، تقسیم بندی شدند. استعداد و آمادگی همه افراد برای اكسیداسیون LDL آزمایش گردید ، سپس به آن ها بتاكاروتن همراه با رژیم غذایی طبیعی شان به مدت ۴۵ روز داده شد و بعدا دوباره آزمایش شدند. در پایان مطالعه ، LDL های اكسید شده در گروه های سیگاری ها ، دیابتی ها و چاق ها به ترتیب ۱۸،۲۲و۲۱ درصد كاهش یافت كه ااین اختلاف از نظر آماری معنی داری است. با این حال استعداد گروه های خطر ، در اكسیداسیون LDL در پایان مطالعه ، هنوز بیشتر از گروه شاهد سالم در شروع مطالعه بود.
شواهد مشخصی برای نقش سیلی بینین در درمان سرطان پروستات
پژوهش های انجام شده ، پیشنهاد می كند كه شیوع كمتر سرطان پروستات در آسیایی هایی كه در آسیا زندگی می كنند (در مقایسه با آسیایی هایی كه در آمریكا هستند و از رژیم غذایی غربی تغذیه می نمایند ) ، ممكن است مربوط به كاهش تركیبات موثره بیولوژیك آندروژنی در رژیم غذایی شان باشد. شواهد متعددی كه از این نظریه حمایت می كند از مشاهداتی ناشی می شود كه بیشتر از ۷۵ درصد از سرطان های پروستات ،در تشخیص اولیه وابسته به آندروژن هستند. آنتی ژن اختصاصی پروستات {PROSTATE SPECIFIC ANTIGEE (PSA) } نشانگرحساس ویژه ای در تشخیص ودرمان این بیماری است. در مطالعه حاضر ، نقش احتمالیی تركیب فلاونوئیدی سیلی بینیین در گیاه خار مریم با اثر آنتی اكسدان ، روی ژن تنظیم كننده آندروژنی ، بررسی شده است. تصور میشود كه سیلی بینین مانند سایر استروژن های گیاهی ، به طور بالقوه ای روی پیشرفت سرطان های وابسته به هورمون اثر می كند. در این مطالعه آزمایشگاهی ،سیلی بینین ، در كاهش مقدار PSA داخل سلولی و ترشح شده تحت شرایطی كه توسط آندروژن و سرم القا شده موثر است ، در حالی كه باعث افزایش رشد سلولی از طریق توقف فاز G ۱ چرخه رشد می شود. به علاوه سیلی بینین هیچ گونه اثر ظاهری روی سلول های طبیعی اعمال نمی كند ، بلكه فقط روی سلول های سرطانی اثر می نماید. كاهش مقدار PSA توسط سیلی بینین علیه بیان پروتئین PSA ، و یا به مهار مستقیم گیرنده های آندروژنی با واسطه بیان PSA ، منتسب نمود.
ایزوفلاون ها ممكن است مسؤول اثر ضد سرطانی سویا نباشند.
تحقیقات انجام شده در دانشگاه ایلینویز پشنهاد می كند كه ایزوفلان های موجود در پروتئین سویا ، آن طور كه قبلا تصور می شده ممكن است مسؤول اثر ضد سرطانی سویا نباشند. در این تحقیقات ، تعدادی موش ماده با ایزوفلان های خالص ، یا مخلوط از پروتئین های سویا با یا بدون ایزوفلان درمان شدند. گرچه در تمام این درمان ها ، به هر حال مقداری اثر آنتی تومور وجود داشت ، ولی مخلوط بدون ایزوفلان در كاهش شیوع و تعداد تومورهای پستان در موش های ماده
، موثرتر بود. محققین معتقدند كه سایر اجزای موجود در سویا مانند لیگنان ها ، فیبرهای غذایی یا اسید فیتیك ممكن است به عنوان آنتی اكسیدان در مهار تومورها عمل كنند.
روغن زیتون ، روغن انتخابی برای حفاظت از اكسیداسیون LDL
برخی از مردم و جمعیت های اطراف دریای مدیترانه ،كه مقادیر بالایی از روغن زیتون را در رژیم غذایی خود مصرف می كنند ، شیوع كمتری از بیماری قلبی كرونر را نشان می دهند. حضور اسیدهای چرب دارای یك باند دوگانه و نیز آنتی اكسیدان ها در این رژیم غذایی با توانایی مقاومت كلسترول LDL به اكسیداسیون ارتباط مستقیم دارد. آسیب اكسیداتیو كلسترول LDL ، با پیشرفت آتروسكلروز و سایر بیماری های قلبی مرتبط است. مطالعه حاضر ، در مورد تفاوت در روش های تولید و فن آوری روغن زیتون تحقیق كرده و فواید زیتون كاملا خالص و تازه (Extra virgin) دارای اسیدیته بسیار پایین و مواد آنتی اكسیدان است. روغن زیتون تصفیه شده ، همان تركیب اسیدهای چرب را داشته ولی به خاطر پروسه های اضافی ، فاقد آنتی اكسیدان های موجود در میوه زیتون می باشد. در این مطالعه كه به صورت اتفاقی و متقاطع انجام شد ، یك گروه از بیماران مبتلا به بیماری های عروق محیطی ، روغن زیتون كاملا خالص را جهت مصرف در آشپزی به مدت ۳ ماه دریافت كردند ، سپس ۳ ماده دور قطع مصرف آن ها بود و بعد ۳ ماه هم روغن زیتون تصفیه شده را دریافت نمودند. گرروه دیگر روغن ها را به طور بر عكس دریافت می كردند. بررسی ها نشان داد كه بیماران دریافت كننده روغن خالص ، آلفا ـ توكوفرول بیشتری جذب كرد اند ( در واقع اولین خط دفاعی علیه اكسیداسیون LDL در نظر گرفته می شود ). سرعت اكسیداسیون LDL نیز در بیماران دریافت كننده روغن خالص كمتر از آن هایی بود كه روغن تصفیه شده دریافت می كردند. اختلافات معنی داری كه در قابلیت LDL به اكسیداسیون در خلال مصرف روغن خالص مشاهده گردید ، منجر به آن شد كه محققین نتییجه بگیرند ، تركیب آنتی اكسیدان روغن خالص اثر محافظتی بیشتری از روغن تصفیه شده علیه اكسیداسیون LDL دارد.
مكانیزم اثر احتمالی دیگری در مورد فعالیت ضد افسردگی گیاه هوفاریقون
گیاه علف چای (هوفاریقون) ، در مطالعات بالینی نتایج مطلوبی در درمان افسردگی خفبف تا متوسط نشان داده ، ولی مكانیزم اثر این گیاه هنوز دقیقا معلوم نشده است. تحقیقات قلبی نشان داده بود كه عصاره این گیاه ، باز جذب سیناپتوزومال سروتونین را مهار میی كند ، یعنی مكانیزم اثر آن شبیه به داروهای شیمیایی سنتزی است كه معروف به مهار كننده های انتخابی باز جذب مجدد سروتونین {Selsctive Serotonin reuptake Inhibitors (SSRI s) } هستند.
درمان با داروی گیاهی حاویی گیاهی به نام اكیناسه ، همه علایم سرماخوردگی را بهبود بخشید.
در مطالعه حاضر ، محققین نتیجه گرفتند كه عصاره هوفاریقون در حقیقت تجمع سروتونین را در سیناپتوزوم های كورتییكال مغز مهار می نماید. یعنی این مكانیزم بیشتر از آن كه به SSRI شبیه باشد به تركیبات شبه رزرپینی مرتبط است كه موجب تخلیه وزیكول های تجمعی سروتونین می شوند ، بنابراین غلظت سروتونین كاهش می یابد و منجر به مهار باز جذب مجدد واضحی می گردد.
هیچ تداخلی بین علف چای (هوفاریقون) و كاربامازپین نیست.
در یك مطالعه كه تداخل های بالقوه بین علف چای و كاربامازپین را بررسی كرده است ، محققین هیچ گونه تفاوت معنی داری را در غلظت خونی یا كلیرانس كاربامازپین ، قبل یا بعد از تجویز هوفاریقون ، ردیابی نكرده اند. این بررسی شامل ۸ نفر داوطلب سالم بود كه علف چای را همرااه با كاربامازپین دریافت می نمودند. مطالعه قبلی توسط همین گروه از محققین ،نشان داده بود كه علف چای غلظت خونی داروی ایندیناویر ( یك مهار كننده پروتئاز كه در درمان عفونت HIV استفاده می شود ) را در داوطلبان سالم مهار می كند. كاربامازپین و ایندیناویر و تعدادی از داروهای دیگر ، از طریق آنزیم كبدی سیتوكروم P- ۴۵۰ یعنی CYP ۳A۴ متابولیزه می شوند. مطالعه حاضر ، این تفكر گسترده را كه علف چای موجب كاهش غلظت خونی همه داروهاییی كه از طریق سیستم آنزیمی فوق متابولیزه می شوند را رد می كند. بر طبق این مطالعه ، بیش از ۷۰ درصد افراد مبتلا به صرع ، از علف چای برای اصلاح خلق و خو ، و كاهش خستگی استفاده می كنند.
یك فرمولاسیون تركیبی شامل گیاه اكیناسه ، علیه سرماخوردگی موثر است.یك پژوهش تحت كنترل با دارونما ، اتفاقی و دو سوكور شامل ۲۶۳ نفر ، نشان داده كه یك فرمولاسیون تركیبی گیاهی ، در تسكین علایم سرماخوردگی ، از دارونما به طور معنی داری موثرتر است. این داروی گیاهی Esberitox N نام دارد و حاوی عصاره های الكلیی ریشه های دو گونه از اكیناسه و دو گیاه دیگر است. بیماران ، این دارو ( ۳ قرص ، ۳ بار در روز ) یا دارونما را به مدت ۷ تا ۹ روز دریافت كردند. در خلال دوره درمانی ، بیماران شدت ۱۸ نوع علامت مختللف سرماخوردگی را گزارش می نمودند. نتایج نشان داد كه درمان با Esbritox N ، همه علایم سرماخوردگی را بهبود می بخشد. پاسخ های درمانی ،ابتدا در روز سوم در مورد افرادیی كه داروی گیاهی فوق را دریافت می كردند ، مشاهده گردید ( ۴/۱۸ درصد در مقابل هیچ پاسخ گروه دارونما ) ، و در روز پنجم تا ۴/۵۵ درصد ، در مقابل حدود ۲۸ درصد برای دارونما ، افزایش یافت. نتایج بهتر در مورد افرادی دیده شد كه درمان را با این داروی گیاهی ، در شروع بیماری و قبل از شدت یافتن علاییم بیماری ، آغاز كرده بودند.
اثرات حفاظتی سیر علیه سرطان های قولون و معده
آنالیز ۱۸ مطالعه كه ارتباط بین مصرف سیر و ریسك سرطان را تخمین می زده اند ، نتیجه می گیرد كه مصرف زیاد سیر خام یا پخته ، ممكن است با اثرات حفاظتی علیه سرطان های معده و كولوركتال ، مرتبط باشد. در این مطالعات آنالیز شده ، كمترین مصرف سیر ، در دامنه صفر تا ۵/۳ گرم در هفته ، و بیشترین آن از هر گونه مصرف معمولی تا ۸/۲۸ گرم در هفته بوده است. متوسط اختلاف بین بیشترین و كمترین مقدار مصرف ۱۶ گرم در هفته می باشد. با این حال محققین در مورد تمایل نویسندگان مقالات برای چاپ تنها نتایج مثبت و سایر عوامل مغشوش كننده كه ممكن است روی نتایج آنالیز تاثیر بگذارد ، احتیاط می كنند.
تحقیق در مورد مصرف دارواش به عنوان درمان آدجوان ( adjuvant) در درمان سرطان سرو گردن.
یك مطالعه بالینی تحت كنترل روی ۴۷۷ بیمار مبتلا به كارسینومای سلولی سرو گردن ، نشان می دهد كه عصاره استانداردی از دارواش ، در پیشگیری از عود یا متاستازهای سرطان بعد از جراحی یا درمان های رادیوتراپی بی اثر است. به علاوه ، سرعت زنده ماندن طی ۵ سال بعد ، در مود افرادی كه دارواش را دریافت كرده بودند ، بیشتر از گروه كنترل نبوده ، و هیچ گونه تفاوت معنی داری در كیفیت زندگی آن ها نیز مشاهده نگردید. دارواش ،یكی از معمولی ترین درمان های جانشینی سرطان در اروپاسست. برخی مطالعات اولیه بالینی ، پیشنهاد كرده بود كه دارواش ممكن است به عنوان آدجوان ، در درمان سرطان ارزش داشته باشد ، ولی طی مطالعه حاضر ، كیفیت كلی این مطالعات ، مورد انتقاد واقع شده است. محققین در مطالعه حاضر نتیجه گرفتند كه “ فرآورده های دارواش ” ، در درمان آدجوان بیماران مبتلا به سرطان سر و گردن ، مورد مصرفی ندارد. ”
اثر گزنه در درمان درد استئوآرتریت.
گزنه در درمان دردهای استئوآرتریت ، تاریخچه ای طولانی از مصرف سنتی دارد ، ولی تعداد كمی از پژوهش های بالینی ، تاثیر این نظریه را بررسی كرده است. مطالعه محدود و تحت كنترل با دارونمایی حاضر ، نشان می دهد كه كاربرد روزانه برگ تازه گزنه ، در تسكین درد استوآرتریت ، به طور معنی داری موثرتر از دارونماست. در این مطالعه ، ۲۷ نفر . برگ گزنه را روزی یك بار تا یك هفته توقف ،درمان با استفاده از دارونما تكرار گردید . بیماران و پزشكان هر دو ، از نوع و دستور درمان بی اطلاع بودند. به بیماران گفته شده بود كه محققین مشغول بررسی دو نوع مختلف گزنه اند و این كه آن ها ممكن استت در اثر درمان ، احساس سوزش و گزش كنند. بر طبق نتایج ، كاهش ناتوانی و درد درر مورد گروه درمان شده با گزنه به طور معنی داری از دارونما ،بیشتر بود. محققین نتیجه گرفتند كه گزنه به عنوان یك گیاه رایج و در دسترس ، به نظر می رسد علی رغم گزش و سوزش آن ، درمان بی خطری برای دردهای عضلانی ـ استخوانی باشد.
جداسازی تركیبات استروژنی از گیاه جعفری
در روند غربالگری گیاهان دارویی برای تركیبات استروژنی ، محققین تعدادی گلیكوزید فلاونی با اثر استروژنی را از گیاه جعفری جدا كرده اند. با حذف بخش گلیكوزیدی تركیبات فوق ، اثر استروژنی افزایش یافت. محققین ادعا كردند كه آپی ژنین ، دیوزمتین و كامپفرول بیشترین اثر استروژنی را دارند و تقریبا معادل ایزوفلاون های دیادزین و ژنیستئین می باشند. به علاوه ، طبق این تحقیق ، ۷ روز درمان خوراكی با عصاره متانولی جعفری ، آپی این و آپی ژنین ، وزن رحم را در موش هایی كه تخمك برداری شده بودند ، به حالت اول بر می گرداند.
مطالعه گل ساعت ، اثر ضد اضطراب كریزین موجود در آن نشان می دهد.
مطالعه انجام شده در رات نشان می دهد كه تركیب فلاونوئیدی موجود در گل ساعتی یعنی كریزین (Chrysin) در تزریق دوز mg/kg۱ ، اثر ضد اضطرابی واضحی دارد. آپی ژنین موجود در آن ( كه در گیاه بابونه هم گزارش شده است ) ، در دوز mg/kg ۲۵ اثر سداتیو دارد ولی هیچ اثر ضد اضطراب نشان نمی دهد. از آن جایی كه اثر ضد اضطراب كریزین با تجویز فلومازنیل متوقف میشود ، پس اثر آن باید در ارتباط با فعال سازی گیرنده های G ABA ( نوع A ) باشد. ولی از آن جایی كه فلومازنییل ، بلوك اثر سداتیو هر دو فلاونوئید را كاهش می دهد ، محققین نتیجه گرفته اند كه این اثرات به خاطر تداخلل با گیرنده های GABA نیست.
فرمولاسیونی از آقطی سیاه ، سیستم ایمنی افراد سالم را فعال می كند. مطالعه محدودی روی عصاره استانداردی از گیاه آقطی سیاه ( با نام تجارتی سامبوكول ) صورت گرفته و طی آن معلوم شده كه یامبوكول ، سیستم ایمنی افراد سالم را با افزایش تولید سیتوكین هایی التهابی تحریك می كند. تولید سیتوكین با استفاده از مونوسیت های مشتق از خون ۱۲ فرد سالم اندازه گیری گردید. این نمونه های خونی با چند فرآورده سامبوكول (Sambucol) این گونه شدند : عصاره سامبوكول ، شربت سامبوكول و سامبوكول برای اطفال. از این محصولات مورد آزمایش ، برای اثر تحریك ایمنی ، عصاره سامبوكول ، معنی دارترین اثر را روی تولید سیتوكین داشت. بیشترین افزایش در تولید TNF- a مشاهده گردید.
به نظر می رسد كه گزنه به صورت موضعی ، درمانی بی خطری برای دردهای عضلانی ـ استخوانی باشد.
چای سبز و زردچوبه
طی یك مطالعه ، اثر درمانی بسته بندی های تركیبی گیاهان علیه سرطان دهان آزمایش گردید. در این بررسی ، توانایی ماده اصلی موجود در چای سبز { اپی گالوكاتشین گالات ( EGCG) } ، و كوركومین ( از گیاه زرد چوبه ) ، برای جلوگیری از رشد و پیشرفت سرطان دهانی in vitro آزمایش شد. هر دوی این مواد خصوصا EGCG ، خواص آنتی كارسینوژنی ، آنتی اكسیدانی و ضد التهابی نشان دادند.
آب انار ، فواید بهداشتی روی قلب و عروق داشته و ژل صبر زرد ، بهبوود زخم را در موش های دیابتی افزایش می دهد.
كشت هایی از سلول های اپی تلیال دهانی { از سه نوع طبیعی ، بد خیم و پیش ـ بد خیم (premalignant) } ، با EGCG و كوركومین مجاور شدند ، هر دوی این مواد نشان دادند كه قادر به مهار رشد سلول های سرطانی در تمام رده های سلولی مورد آزمایش هستند. درجه مهار رشد به رده سلولی خاص وعامل مهاركننده مورد آزمایش بستگی داشته و به نظر می آید كه هر عامل ، رشد را در مراحل مختلفی از چرخه سلولی مهار می كند ( EGCG ، در فاز G۱ و كوركومینن ، سلول ها را در فازهای S/G۲M بلوك می نماید ). اثرات سینرژیسسمی ،وقتی كه هر دو عامل با هم استفاده می شدند ، مورد توجه بود و به صورت وابسته به دوز باعث مهار رشد سلولی گردید. استفاده از دو عامل به صورت تركیبی اجازه داد كه دوز هر كدام كاهش یابد.
چگالی بدن و ایزوفلاون های سویا
مقاله های مروری متعددی ، در مورد تحقیقات رایج و اثرات بالقوه مثبت مصرف سویا روی سلامتی استخوان ها در انسان وجود دارد. سویا حاوی تعدادی ایزوفلاون است و به ویژه دیادزئین و ژنیستئین ،كاملا مورد مطالعه واقع شده اند. مطالعات حیوانی شواهد متقاعد كننده ای را در مورد اصلاح و بهبود توده استخوانی بعد از مصرف سویا ، ارایه می كند. در مورد تاثیر روی انسان ، تنها یك مطالعه وجود دارد كه طی آن محققین ، اثر پروتئین سویا را روی چگالی معدنی استخوانی {Bone Mineral Density (BMD)} در زنان یائسه بررسی كرده اند. طی آن بهبود معنی داری در BMD استخوان های ستون فقرات مشاهده شده ولی در مورد كل بدن یا BMD استخوان ران این گونه نبوده است.
آب انار ، فواید بهداشتی روی قلب و عروق دارد.
مطالعات in vivo د رمردان سالم غیر سیگاری و موش های سالم كه به طور تجربی دچار آتروسكلروز شدند ، نشان می دهد كه آب انار ، احتمالا به خاطر اثرات آنتی اكسیدانی اش دارای اثرات قوی آنتی آتروژنیك می باشد. در این مردان ، مصرف آب انار ، استعداد و قابلیت كلسترول LDL را برای تجمع و ذخیره ،كاهش و اثر پارا ـ اوكسوناز ( Para oxonase ) یك آنتی اكسیدان طبیعی است}. اب انار در موش های تحت بررسی ،اكسیداسیون LDL را ۹۰ درصد كاهش داد و پلاك های آتروسكلروتیك را در مقایسه با موش های شاهد ، ۴ درصد كم كرد.
دكتر فراز مجاب
منبع : بنياد انديشه اسلامي